Rozpoczęła się rekrutacja pracowników centrum. Jak podkreślił w środę w rozmowie z PAP prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Kroenig, w mieście brakowało profesjonalnego podmiotu, który umiałby we właściwy sposób obsłużyć inwestorów i przyciągnąć potencjalnych przedsiębiorców.

„Starałem się przez poprzednie dwie kadencje - jeszcze jako radny opozycyjny - przekonać ówczesnego prezydenta i radnych do tego, by utworzyć taką jednostkę. Skarżysko to miasto z dużym potencjałem – jeśli chodzi o lokalizację i tradycje przemysłowe. Liczymy, że centrum będzie m. in. inicjowało działania związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje i pozyskaniem środków unijnych na te cele” – dodał Kroenig.

Centrum Obsługi Inwestora ma być również punktem konsultacyjnym dla miejscowych przedsiębiorców, m. in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych z programu regionalnego, programów krajowych oraz funduszy zarządzanych bezpośrednio z Brukseli.

Jak mówił Kroenig, centrum ma zatrudniać profesjonalistów - do pracy poszukiwane są osoby z wyższym wykształceniem, posługujące się językami obcymi i mające doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne.

Z usług centrum skorzysta m.in. firma z branży rynku usług marketingowych związanych z internetem, która prowadzi rekrutację do swojego oddziału w Skarżysku – w ciągu dwóch miesięcy pracę ma w nim rozpocząć ok. 15 osób.

Pracowników w Skarżysku poszukuje także firma z branży logistycznej - chodzi o kierowców transportu międzynarodowego, a w planach jest otwarcie w mieście centrum transportowego. Trwają też rozmowy z firmą, który chce przeprowadzić inwestycję związaną z branżą turystyczną – zatrudnienie mogłoby tam znaleźć kilkadziesiąt osób. Możliwe, że inwestycja ruszy w Skarżysku w 2016 r.

Aby zachęcić firmy do inwestowania w Skarżysku, w marcu samorząd uruchomił multimedialną stronę internetową z Miejską Bazą Terenów Inwestycyjnych. Przedsiębiorcy znajdą tam m.in. szczegółowe informacje na temat działek do sprzedaży lub dzierżawy na działalność gospodarczą, znajdujących się we władaniu samorządu lub prywatnych właścicieli.

Samorząd chciałby też powiększyć tereny funkcjonującej w mieście Specjalnej Strefy Ekonomicznej. „Potencjalni inwestorzy chcą dużych działek, których w tej chwili nie mamy (…) Wiele kwestii właścicielskich nie zostało wcześniej uregulowanych i nad tym pracujemy. Chcemy wygenerować odpowiednią liczbę hektarów, by móc włączyć te tereny do strefy” – mówił Kroenig.

Podczas ostatniej sesji skarżyscy radni podjęli uchwałę o regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w mieście w ramach tzw. inwestycji początkowych, mogą liczyć na zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Władze chcą także by obok inkubatora technologicznego – przeznaczonego dla innowacyjnych firm - w mieście działał inkubator przedsiębiorczości. Dzięki temu m. in. z preferencyjnych stawek czynszu mogłyby korzystać inne nowe przedsiębiorstwa, wymagające wsparcia na początku działalności.

„Mieszkańca muszą się uzbroić cierpliwość bo przyciągnie inwestorów to wieloletni proces. Myślę, że efekty będą widoczne bo 2-3 latach” – ocenił prezydent.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, na koniec kwietnia stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim wynosiła 25,2 proc. – to najwięcej spośród wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego.

Władze Skarżyska liczą, że miasto ma szansę przyciągać inwestorów m. in. dzięki swojemu położeniu. Skarżysko-Kamienna leżu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków oraz drogi nr 42 - z Opolszczyzny, przez Śląsk, Łódzkie w Świętokrzyskie, która łączy się z drogą nr 9, na Podkarpacie. Na terenie miasta znajduje się także istotny węzeł kolejowy. W Skarżysku mieszka ponad 47 tys. osób. (PAP)