Kupioną za około 120 tys. zł nieruchomość Akademia Morska chce przeznaczyć głównie na rozwój Wydziału Mechanicznego.

Uczelnia chce kształcić studentów na takich nowych kierunkach i specjalnościach jak np. diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych, mechatronika systemów energetycznych, informatyka morska, ratownictwo, geoinformatyka, morskie systemy informatyczne i górnictwo morskie.

Na nieruchomości, która ma blisko 23 tys. m kw., znajdują się m.in. budynki dydaktyczne, warsztaty, hala sportowa. Została ona przekazana Akademii już ponad rok temu.

W kwietniu tego roku radni Szczecina zgodzili się na sprzedaż nieruchomości z bonifikatą, pod warunkiem, że będzie ona przeznaczona na działalność oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

W ubiegłych latach miasto także wspierało Akademię Morską, sprzedając jej nieruchomości po obniżonej cenie. Na jednej z nich ma powstać nowoczesny ośrodek szkoleniowy dla służb ratunkowych, bezpieczeństwa, nadzoru morskiego, zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa publicznego.

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego.

Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów. (PAP)