Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w ofercie

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską błędnie wpisaną datę (zamiast miesiąca sierpnia 08 omyłkowo wpisano liczbę nieistniejącego miesiąca 80)?

08.09.2014

Karę umowną należy uiścić w pieniądzu

Zamówienia publiczne

Zamawiający jest zobowiązany do wyegzekwowania kary umownej od wykonawcy. Wykonawca nie ma pieniędzy, aby opłacić karę, proponuje remont pomieszczenia. Czy zamawiający ma prawo przyjąć od wykonawcy...

04.09.2014

Gmina może udzielać pożyczek

Samorząd terytorialny

Czy gmina może udzielić z ze swojego budżetu pożyczki?Pytanie pochodzi zpublikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja.

27.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski