Gmina może udzielać pożyczek

Samorząd terytorialny

Czy gmina może udzielić z ze swojego budżetu pożyczki?Pytanie pochodzi zpublikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja.

27.08.2014

Wniosek o dokonanie oceny pracy nie może być cofnięty

Samorząd terytorialny

Przepisy nie stanowią, czy podmiot składający wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, może wycofać taki wniosek. Skoro przepisy...

25.08.2014

Prawo opcji może znacząco rozszerzyć zakres zamówienia

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje przetarg na prowadzenie wykładów. Jeśli wśród uczestników tego projektu znajdą się osoby kwalifikujące się do innej pomocy tj. nie do prowadzenia wykładów, przeprowadzone będą dla...

23.08.2014

Budowa chodnika może stanowić rozbudowę drogi

Samorząd terytorialny

Budowa chodnika zmieniająca granicę pasa drogowego stanowić będzie rozbudowę istniejącej drogi publicznej, na realizację której konieczne jest uzyskanie zrid. Zgłoszenie takiego zamierzenia powinno...

21.08.2014