Wypadek wykonawcy nie skutkuje wygaśnięciem umowy

Zamówienia publiczne

Jak powinien zachować się zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca uległ wypadkowi i nie może wykonywać umowy o nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi? Czy wykonawca powinien wskazać osobę, która...

28.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski