Pytanie pochodzi z  publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .Gmina uzyskała dochód z tytułu sprzedaży pojazdu.

Jak zakwalifikować taki dochód w budżecie?

Odpowiedź


Gmina powinna dochody z tytułu sprzedaży samochodu zaklasyfikować do działu 750, rozdziału 75023 i paragrafu 0870.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.) dochody gminy z tytułu sprzedaży samochodu powinny zostać ujęte w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 0870 "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych".

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .