Brak zapisu słownego ceny nie powoduje odrzucenia oferty

Zamówienia publiczne

W formularzu oferty wykonawca nie wpisał ceny zamówienia słownie tj. wpisał jedynie łączną cenę zamówienia liczbowo. Czy jest to omyłka pisarska, którą można poprawić? Czy też należy odrzucić ofertę?

17.11.2014

Przetarg na artykuły spożywcze możliwy na podstawie ceny

Zamówienia publiczne

Czy w postępowaniu na artykuły spożywcze, które są dostępne w sklepach np. na dostawę pieczywa, zamawiający może stosować kryterium ceny 100%, wraz z wymaganiem załączenia do oferty oświadczenia o...

10.11.2014

Wykonawca odbierze odpady nie tylko na podstawie ceny

Zamówienia publiczne

Jakie pozacenowe kryteria oceny ofert może zastosować zamawiający w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych? Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uzasadniają użycia...

31.10.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski