Przetarg na artykuły spożywcze możliwy na podstawie ceny

Zamówienia publiczne

Czy w postępowaniu na artykuły spożywcze, które są dostępne w sklepach np. na dostawę pieczywa, zamawiający może stosować kryterium ceny 100%, wraz z wymaganiem załączenia do oferty oświadczenia o...

10.11.2014

Wykonawca odbierze odpady nie tylko na podstawie ceny

Zamówienia publiczne

Jakie pozacenowe kryteria oceny ofert może zastosować zamawiający w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych? Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uzasadniają użycia...

31.10.2014