Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


Odpowiedź


Sposób reprezentacji stron umowy przekazania prowadzenia szkoły niepublicznej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i członka zarządu tej spółki) określają art. 210 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Przywołane przepisy stanowią, że w umowie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

W przypadku gdy jedynym członkiem zarządu jest jedyny wspólnik spółki – czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.