Zamawiający może zrezygnować z przetargu

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może zrezygnować przed otwarciem ofert z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (o wartości powyżej 414.000 euro), jeśli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w...

02.08.2014