Artykuł z miesięcznika Finanse Komunalne nr 9/2009

Samorząd terytorialny

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki związane z usuwaniem odpadw zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osb fizycznych?

15.09.2009

Godziny pracy apteki

Samorząd terytorialny

Zarząd uchwala rozkład pracy aptek w drodze uchwały. W uchwale zapisano, iż apteka pracuje w godzinach 7.00-18.00 w dni powszednie, 8.00-12.00 w soboty oraz w niedziele pełni dyżur zgodnie z...

14.09.2009

Procedury postępowania z protokołem pokontrolnym

Samorząd terytorialny

Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę i sporządził protokł a następnie udostępnił go członkom zarządu JST. Protokł nie został podpisany przez dyrektora szkoły.

11.09.2009

Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły

Samorząd terytorialny

Organ stanowiąco - kontrolny jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę o likwidacji szkoły w dniu 6 lipca 2009 r. Szkoła ta ma być zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2009 r.

08.09.2009

Odpowiedzialność za stan techniczny budynku

Samorząd terytorialny

Właścicielem gruntu pod budynkiem jest gmina dzierżawiąca go osobie fizycznej, ktra jest właścicielem budynku na tym gruncie. Osoba ta nabyła budynek od firmy, a aktem potwierdzającym własność jest...

07.09.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski