Protestujący przynieśli transparenty: "Zdrowie nie jest towarem", "POlepszyło mi się...", "Szpitale spółki nie uciekły przed długami". Wśród kilkudziesięciu osób są m.in. związkowcy NSZZ "Solidarność" Mazowsze oraz pracownicy wojewódzkiego szpitala w Siedlcach.

Jak powiedziała PAP Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) Iwona Borchulska placówka w Siedlcach została przekształcona w spółkę dwa lata temu będąc w dobrej kondycji finansowej, a obecnie grozi jej upadłość. "Jeżeli organ założycielski nie pomoże finansowo, to mieszkańcy byłego województwa siedleckiego będą pozbawieni usług wysokospecjalistycznych" - powiedziała.

"Przekształcenie wcale nie prowadzi do lepszego zarządzania i nienamnażania zadłużenia" - oceniła w rozmowie. Dodała, że protest w Warszawie rozpoczyna cykl protestów lokalnych przeciwko przekształceniom.

Z przedstawicielkami pielęgniarek spotkał się marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

W porządku obrad sejmiku znalazły się projekty uchwał, które zakładają, że przekształcony w spółkę zostanie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach. Ujemny wynik finansowy placówki w 2012 r. może wynieść blisko 2,9 mln zł - wynika z analizy finansowej szpitala.

Kolejny z projektów zakłada przekształcenie w spółkę Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS. Z przyjętego planu finansowego Centrum wynika, że strata w 2012 r. może wynieść ponad 5 mln zł.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący przekształcenia szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie (Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) i Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż 31 grudnia 2013 r.

Województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym dla 23 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.