We wtorek i w środę w Serocku obradowało blisko 300 samorządowców, przedstawicieli Związku Miast Polskich: burmistrzów, prezydentów miast i przewodniczących rad miejskich. Współpraca miast została zapoczątkowano 100 lat temu na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim - był to wówczas Związek Miast Królestwa Polskiego.

Prezydent w liście do uczestników spotkania podkreślił, że wysoko ocenia rolę, jaką w systemie ustrojowym Polski odgrywa demokracja lokalna. "Jestem zdania, że decentralizacja państwa, przekazanie części władzy publicznej +w dół+, w ręce samorządowych wspólnot, stanowi jeden z istotniejszych elementów polskich przemian, któremu zawdzięczamy wiele społecznych i gospodarczych sukcesów" - czytamy w liście prezydenta opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Andrzej Duda zaznaczył, że społeczności tworzące Związek Miast Polskich oraz sama organizacja mają w tych osiągnięciach znaczący udział.

Podziękował "za pragmatyczne, odpowiedzialne podejście do niełatwych zadań, jakie zostały powierzone samorządom w związku z reformą systemu edukacji". "Cieszę się, że dzięki Państwa energicznej pracy te zadania zyskują gwarancję powodzenia" - dodał prezydent.

Podkreślił, że miasta i mieszczaństwo mają ogromne zasługi dla ojczyzny. "Zawsze stanowiły bardzo istotny składnik polskiego potencjału, zaczyn perspektywicznych trendów. Miasta były ośrodkami rozwoju i modernizacji, kształtowania się mocnych międzyludzkich więzi" - napisał Duda. Zaznaczył, że wielką wartością jest również partnerstwo społeczności miejskich, które - jak dodał - pozwala na wymianę doświadczeń, zajmowanie wspólnego stanowiska w ważnych kwestiach.

Prezydent zapewnił, że samorządowcy zawsze będą mieli w nim życzliwego sojusznika, rozumiejącego ich punkt widzenia, potrzeby, a także wyzwania, przed którymi staje polski samorząd.

Ocenił, że zaawansowane prace nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym to dobra wiadomość dla miejskich wspólnot. "Dzięki kompleksowym regulacjom ujętym w Kodeksie, nowe inwestycje publiczne mają być realizowane przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i interesów lokalnych społeczności. Także i w odniesieniu do tego projektu opinie samorządowców powinny być traktowane jako jedne z kluczowych" - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda w liście złożył gratulacje władzom samorządowym i mieszkańcom Serocka, które obchodzi sześćsetlecie nadania praw miejskich. List odczytał prezydencki minister Paweł Mucha. (PAP)