W środę przypada pierwszy dzień Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. W tym terminie, czyli trzynaście dni po katolikach, obchodzą ją wierni obrządków wschodnich, obok prawosławnych także np. grekokatolicy i staroobrzędowcy.

Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim. Kuratorium oświaty w Białymstoku nie ma danych, ile dokładnie szkół w regionie ma wolne 7 stycznia. Nie mają one bowiem obowiązku zgłaszania tego do kuratorium.

Za sprawą rozporządzenia MEN z 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, teraz to same szkoły mogą decydować, kiedy chcą wykorzystać dni wolne (ich liczbę zapisano w rozporządzeniu) i nie muszą tych dni odpracowywać.

Np. w Białymstoku nie ma w środę lekcji w zdecydowanej większości szkół miejskich. Jak wynika z danych przekazanych PAP przez magistrat, w stolicy województwa podlaskiego zajęcia są tylko w dziesięciu placówkach, na 77 prowadzonych przez samorząd.

W czwartek (drugi dzień Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego), wolne będzie jeszcze w czterech placówkach oświatowych w Białymstoku, zaś w piątek - w dwóch.

Wiele szkół nieczynnych jest też w środę w południowo-wschodniej części regionu, gdzie w niektórych gminach prawosławni stanowią większość.

Tam też nieczynne są urzędy samorządowe. Dotyczy to m.in. urzędów miasta w Hajnówce i w Bielsku Podlaskim, starostw powiatowych w Bielsku Podlaskim i w Hajnówce, urzędów gminy w Hajnówce, Narewce czy Orli. Niektóre z tych urzędów będą nieczynne także w czwartek.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w naszym kraju nie ma. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest ok. 450-500 tys. Według danych GUS z ostatniego spisu powszechnego, ale uznawanych przez hierarchów za niemiarodajne, przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało w tym spisie 156 tys. osób. (PAP)