W środę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja, w której brali udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celem spotkania był przegląd opracowań i problemów związanych z uruchomieniem kolei aglomeracyjnej. Spotkanie ma pomóc w przygotowaniu dalszych kierunków prac nad Master Planem dla PKM.

Zgodnie z założeniem Poznańska Kolej Metropolitalna ma być podstawowym elementem budowy systemu komunikacji publicznej w Poznaniu i okolicach. Powstanie ona przy wykorzystaniu istniejących sieci kolejowych, które mają zostać zmodernizowane.

Master Plan zakłada realizację czterech działań: opracowania koncepcji zintegrowanego transportu publicznego z wykorzystaniem poznańskiego węzła komunikacyjnego, powstanie koncepcji budowy funkcjonalnych punktów przesiadkowych, planów modernizacji układów drogowych wokół stacji kolejowych oraz sporządzenie inwentaryzacji istniejących stacji kolejowych.

Według opracowania przygotowanego przez dra Jeremiego Rychlewskiego z Politechniki Poznańskiej "wdrożenie projektu jest zagrożone przez ograniczenia przepustowości sieci kolejowej na terenie miasta Poznania".

Obecny stan tras kolejowych w Poznaniu uniemożliwia wprowadzenie planowanego systemu kolei metropolitalnej ze względu na m.in. niewystarczającą liczbę torów oraz trasy uniemożliwiające uzyskanie większej prędkości.

Aby poprawić sytuację kolejową w Poznaniu niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji 5 krytycznych odcinków, m.in. na trasie Poznań Główny - Poznań Jeżyce, Poznań Główny - Poznań Dębina oraz Poznań Dębina - Poznań Starołęka oraz dostosowanie przepustowości stacji Poznań Główny do obsługi kolei metropolitalnej.

Według założeń PKM pociągi miałyby kursować w godzinach szczytu co 30 minut. Jak zaznacza Rychlewski, zainteresowanie mieszkańców aglomeracji poznańskiej transportem kolejowym może doprowadzić do konieczności zwiększenia liczby kursów, tak aby pociągi jeździły co 15 minut.

Jak zaznacza starosta poznański Jan Grabkowski, dotychczasowe działania związane z obsługą krótkich tras regionalnych przez spółkę Koleje Wielkopolskie spowodowały wzrost zainteresowania pasażerów koleją. Przytacza on przykład trasy Poznań - Gołańcz, na której zaobserwowano ponad 100 proc. wzrost liczby pasażerów.

Zwiększenie częstotliwości przejazdu szynobusów wiązać się będzie również z częstszym zamykaniem przejazdów kolejowych. Aby usprawnić obsługę skrzyżowań tras drogowych z kolejowym planowane jest wprowadzenie systemu elektrycznego, który będzie szybko reagował na zmieniającą się sytuację drogowo-kolejową.

Według wstępnych założeń ok. 50 mln zł ma pochłonąć rewitalizacja dworców. Dodatkowo mają powstać nowe przystanki. Do obsługi pasażerów zmodernizowanych ma zostać 21 taborów i zakupionych 5 nowych.
Powstanie Master Planu ma kosztować 1,9 mln zł, 85 proc. dofinansowania przekazało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Plan ma być gotowy do końca 2014 r.

Kolej metropolitalna ma być podstawowym elementem budowy systemu komunikacji publicznej w Poznaniu i okolicach. Przy wykorzystaniu istniejącej sieci kolejowej powstaną połączenia dla mieszkańców metropolii, zostaną zrewitalizowane dworce, powstaną nowe przystanki i zakupiony zostanie tabor do obsługiwania tych linii.

Umowę podpisały 23 gminy leżące wokół Poznania - większość z nich to członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które będzie realizowało projekt budowy kolei metropolitalnej, Województwo Wielkopolskie, PKP PLK, Koleje Wielkopolskie oraz cztery stowarzyszenia.

Na razie nie wiadomo, kiedy miałaby powstać poznańska kolej aglomeracyjna.
Obecnie do Poznania prowadzi dziewięć linii kolejowych, po których każdego dnia w ramach przewozów regionalnych wjeżdża do miasta 216 pociągów, przewożących 40 tys. pasażerów. (PAP)