Rafalska: Raport o skutkach programu "Rodzina 500 plus" mało obiektywny

Pomoc społeczna Rynek

Program "Rodzina 500 plus" dobrze służy polskim rodzinom i zmniejsza skalę ubóstwa, a kwestionujący to eksperci od początku byli negatywnie nastawieni do wprowadzonego świadczenia. To jest raport o tym, jak "500 plus" szkodzi polskim rodzinom - oceniła w rozmowie z Prawo.pl minister Elżbieta Rafalska.

09.05.2019

Zmiany w programie Dobry start mają ułatwić urzędnikom pracę

Pomoc społeczna

Zmiana terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie Dobry start i wniosków o świadczenie wychowawcze ma umożliwić lepszą organizację pracy w urzędach i otrzymanie wsparcia przez rodziny na czas. Trwają konsultacje projektu ustawy o świadczeniu Dobry start.

08.05.2019

Raport: "500 plus" nie poprawił sytuacji demograficznej

Pomoc społeczna Rynek

Program "Rodzina 500 plus” nie sprawdził się w odniesieniu do swojego podstawowego celu, czyli zwiększenia liczby narodzin i poprawy sytuacji demograficznej. W latach 2016-2017 mieliśmy co prawda niewielki wzrost liczby urodzeń, jednak już w 2018 roku nastąpił ich spadek - wskazują autorzy raportu "Rodzina 500+ - ocena i propozycje zmian".

07.05.2019

WSA: Odmowa zmiany DPSu nie może być pochopna

Pomoc społeczna

Gmina posiada pewną swobodę w wyborze domu pomocy społecznej dla osób, które mają być tam skierowane. Nie oznacza to jednak, że organ może wydawać decyzję w tej kwestii bez wyjaśnienia okoliczności danej sprawy - orzekł WSA w Gliwicach.

04.05.2019

WSA: Pasierb może żądać zasiłku opiekuńczego za opiekę nad ojczymem

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Nie było podstaw do odmowy przyznania zasiłku opiekuńczego dla wnioskodawcy, który opiekował się ciężko chorym ojczymem. To, że niepełnosprawny mężczyzna ma też syna, nie oznacza, iż jego pasierb nie jest osobą obowiązaną do alimentowania go. I dziecko i pasierb są spokrewnieni i spowinowaceni w tym samym stopniu – orzekł WSA w Białymstoku.

04.05.2019

Więcej pieniędzy na aktywizację niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje w tym roku przeznaczyć na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej około 492 mln zł. Dzięki warsztatom osoby niepełnosprawne mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

24.04.2019

Niewiele rodzin odbiera "500 plus" w formie rzeczowej

Pomoc społeczna Rynek

Tylko 0,04 proc. rodzin pobiera świadczenie Rodzina "500 plus" w formie rzeczowej - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzję w tej sprawie podejmują urzędnicy gminy - podkreśla szefowa resortu Elżbieta Rafalska.

12.04.2019

Zmiany w programie 500+ doprowadzą do redukcji etatów w mniejszych gminach

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Do zwolnień pracowników w małych gminach lub obniżek ich pensji mogą doprowadzić zmiany w programie świadczeń wychowawczych, jakie zakłada rządowy projekt. Obniżenie procentowe dotacji wiąże się z problemami w małych gminach, a uproszczenie procedur nie oznacza zmniejszenia kosztów. Wszystko to może zagrozić płynności realizacji zadania.

11.04.2019

Polityka senioralna samorządów nie nadąża za potrzebami

Pomoc społeczna

Działania samorządów na rzecz seniorów powinny nabrać wymiaru ogólnopolskiego – uważają eksperci. Mała świadomość o sytuacji senioralnej nie sprzyja wspieraniu osób starszych - są pojedyncze inicjatywy gmin czy miast, a to wciąż mało, bo społeczeństwo się starzeje.

08.04.2019

Rząd da 110 mln zł na "opiekę wytchnieniową"

Pomoc społeczna

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. - Będziemy świadczyć w ramach tej opieki wytchnieniowej usługi opiekuńcze np. w ośrodkach dziennego pobytu - wyjaśnia w rozmowie z Prawo.pl Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

08.04.2019

Strajk pracowników socjalnych jednak będzie, wcześniej manifestacja w Warszawie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Manifestacja, a w końcu strajk generalny to kolejne formy zaostrzenia protestu pracowników pomocy społecznej. Ministerstwo pracy nie zgadza się na realizację podstawowych postulatów protestujących i twierdzi, że za płace pracowników socjalnych odpowiadają samorządy. Resort przygotowuje zmiany w ustawie, ale według środowiska są one fasadowe. 

26.03.2019

Pieniądze na usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Gminy będą miały szanse na zwiększenie godzin usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. W 2019 roku rząd przeznaczył 60 mln zł na wsparcie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

20.03.2019

500 plus na każde dziecko w 2019 r. będzie kosztować 31 mld zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. Z programu będzie mogło skorzystać 6,8 mln. dzieci. Rocznie ma kosztować ponad 41 mld zł, w samym 2019 roku - 31 mld zł.

19.03.2019

Rafalska: Nie zabraknie pieniędzy na "Emeryturę plus"

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

"Emerytura plus" to rozwiązanie o wiele bardziej korzystne niż "500 plus" dla emerytów, o którym przez wiele miesięcy mówiły media - twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

11.03.2019

Zmiany w ustawie mają rozładować napięcie wśród pracowników socjalnych

Pomoc społeczna

Resort rodziny planuje poszerzenie listy studiów uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Problemy kadrowe to jednak tylko część postulatów protestujących w pomocy społecznej. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu dopiero w połowie roku. Tymczasem branża zapowiada strajk.

09.03.2019

"Emerytura plus" trafi do blisko 10 mln osób

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

6 mln 94 tys emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych otrzyma w maju trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł brutto (netto 888,25zł) - zakłada to skierowany do konsultacji projekt ustawy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dodatkowe pieniądze będą wypłacane emerytom także w kolejnych latach.

07.03.2019

Jest plan realizacji nowego programu socjalnego rządu

Pomoc społeczna

"Piątka PiS" to program przełomowy dla wszystkich Polaków, dzięki niemu będziemy tworzyć Polskę naszych marzeń - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki prezentując "mapę drogową" jego realizacji. Jak zadeklarował, źródła finansowania tego planu to m.in.: redukcja "szarej strefy", uszczelnienie podatku VAT, uszczelnienie podatku CIT oraz uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

05.03.2019

Coraz mniej zakładów zatrudniających niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Rynek Prawo pracy

Następuje powolna degradacja Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) oraz Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, przez co zmniejsza się szanse na udane włączenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy - uważa NSZZ "Solidarność" i postuluje zmiany w finansowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

05.03.2019

PFRON w 2019 r. 5,5 mld na wsparcie niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Rynek

Ponad 3,4 mld zł PFRON planuje przeznaczyć w 2019 r. m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami - poinformowała prezes Funduszu Marlena Maląg. Samorządy na rehabilitacją zawodową i społeczną mają otrzymać blisko 1,5 mld zł.

28.02.2019