Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Czytaj również: 500 plus także dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych>>
 

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku próg uprawniający do świadczenia wynosił 1772,08 zł brutto miesięcznie. Od marca br. został on podwyższony o ponad 124 zł, do kwoty  1896,12 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

Wyższy próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego to efekt zmian w ustawie, które wprowadzają stały mechanizm waloryzacji progu. Będzie on waloryzowany corocznie od 1 marca takim wskaźnikiem, jakim waloryzowane są renty i emerytury – mówi cytowana w komunikacie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 7 proc. i o tyle wzrósł też próg uprawniający do świadczenia uzupełaniającego dla osób niezdobnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe wsparcie przysługuje od miesiąca, w którym osoby ubiegające się o nie spełniły wymagane w ustawie warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyły wniosek o przyznanie świadczenia.