Analiza: Zasiłki dla bezrobotnych - skąpy system, niewystarczająca reforma

Pomoc społeczna

Zasiłki dla bezrobotnych, mimo zmian wprowadzonych w 2020 i 2021 roku, nadal nie spełniają międzynarodowych standardów, pozostają trudno dostępne i utrzymują się na skandalicznie niskim poziomie - twierdzi prof. Ryszard Szarfenberg. I zaleca nie tylko zwiększyć wysokość zasiłków, ale i stworzyć bodźce ekonomiczne dla gmin, aby korzystały z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

19.07.2021

Centra Usług Społecznych - instytucja do poprawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Po kilkunastu miesiącach obowiązywania przepisów o Centrach Usług Społecznych rząd i prezydent przyznają, że wymagają one przebudowy. Idea interdyscyplinarnej instytucji zamknęła się w pomocy społecznej. Przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przyznają, że od początku mieli uwagi do projektu.

15.07.2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - rząd przygotowuje pomoc dla rodzin z dziećmi

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Domowe finanse

Wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – 12 tys. złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia - przewiduje projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przygotowywane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

14.07.2021

"Krzyształowe Serca" - radcowie prawni nagrodzeni za pomoc innym

Prawnicy Pomoc społeczna

Dziesięcioro radców zostało nagrodzonych 6 lipca za chęć bezinteresownego pomagania innym i wielkie serce. Dziewięć nagród przyznała kapituła, o dziesiątej zdecydowali internauci. Radcowie prawni nagrodzeni "Kryształowym sercem" - jak wskazywano - tworzą lepszy świat dla potrzebujących. Nagrodzono prawniczki i prawników walczących z dyskryminacją, wspierających dzieci i mniejszości czy też np. medyków zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19.

06.07.2021

Przepisy o świadczeniu 500 plus będą tylko w jednej ustawie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Przepisy przyznające prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, znajdujące się obecnie w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, trafią do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – proponuje resort rodziny. Projekt zakłada m.in. zmianę sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego i już dziś budzi sprzeciw samorządowców.

05.07.2021

Nowy urlop rodzinny wypchnie z rynku pracy kolejne grupy, ale tylko pracowników

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Posłowie chcą, by pracownicy mający co najmniej 6-miesięczny staż pracy mogli skorzystać z 12. miesięcznego urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. W tym czasie ZUS będzie im wypłacał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Eksperci mają wiele zastrzeżeń do przepisów, choć przyznają, że idea jest słuszna.

30.06.2021

ZUS gotowy do realizacji programu „Dobry Start”

Pomoc społeczna Domowe finanse

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus – deklaruje ZUS. Od roku szkolnego 2021/2022 to bowiem Zakład będzie przyznawał i wypłacał świadczenie w ramach tego programu. Wcześniej robiły to samorządy.

28.06.2021

NIK: Działalność koordynatorów pieczy zastępczej dobrze zorganizowana

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzona ustawą o pieczy zastępczej w 2021 roku jako wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w ocenie NIK jest generalnie dobrze zorganizowana. Ale stwierdzone nieprawidłowości w realizacji zadań koordynatorów oraz brak metody oceny efektywności działań koordynatorów mogły wpływać niekorzystnie na objęte pomocą środowiska.

24.06.2021

Pokorne ciele nawet sześć matek ssie - świadczenia z ZFŚS także na ułamek etatu

Pomoc społeczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny zatrudniony w kilku szkołach może pobierać w każdej z nich świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a ze względu na ich fakultatywność rodzi to czasem niesnaski. Sytuacji nie poprawią zapowiadane zmiany w Karcie Nauczyciela. Problem dotyczy też zatrudnionych na częściach etatów w innych branżach.

23.06.2021

Senat za bonem turystycznym dla emerytów i rencistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Koronawirus

Senat podjął w piątek uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o bonie turystycznym, która przewiduje uruchomienie od 1 września tego świadczenia dla emerytów i rencistów. Za głosowało 54 senatorów nikt nie zagłosował przeciw, od głosu wstrzymało się 43 senatorów.

18.06.2021

Pomoc administracyjną wybiera się bez konkursu

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Obowiązujące przepisy nie przewidują stanowiska "pomocy biurowej". Możliwe jest za to zatrudnianie osób na stanowisku "pomoc administracyjna". Jest to stanowisko pomocnicze, nie urzędnicze, nie podlega więc naborowi konkursowemu.

15.06.2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

Pomoc społeczna

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała w środę, że Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 25 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nie będzie możliwości zapewnienia przez placówkę opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Rozporządzenia są już opublikowane z Dzienniku Ustaw.

03.06.2021

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wnioski o "Dobry start" będą składane wyłącznie przez internet, a realizacją tego programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

01.06.2021

WSA: Zwykły e-mail do urzędu sprawy nie załatwi

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

29.05.2021

Ministerstwo chce uzdrowić Centra Integracji Społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Podwyższenie wysokości świadczenia integracyjnego dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, uelastycznienie czasu pobytu, czy możliwość otrzymania od marszałka województwa dotacji na zakup wyposażenia infrastruktury - takie zmiany w funkcjonowaniu CIS chce wprowadzić Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

24.05.2021

Nowa ustawa wprowadzi zmiany korzystne dla pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Domowe finanse

Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu alimentacyjnego, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to stworzyć stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uchwalona w czwartek ustawa przewiduje też rozwiązania dotyczące świadczeń dla rodzin, które mają przyczynić się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.

20.05.2021

Szczepienia bezdomnych w lesie – nie ma wytycznych, konieczna specjalna akcja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus szczepienia

Osoby bezdomne szczepią się stopniowo, jak wszyscy, ale tylko te, które korzystają z placówek wsparcia. Pozostali, mieszkający na ulicy, na dworcach i pozbawieni narzędzi do rejestracji, nie mają póki co możliwości szczepienia i konieczne jest zorganizowanie dla nich specjalnej akcji. Trwa opracowywanie wytycznych, bo problemy są, m.in. wymóg trzeźwości w czasie szczepień.

11.05.2021

RPO apeluje o debatę w sprawie konwencji o prawach osób starszych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do minister rodziny i polityki społecznej o rozpoczęcie prac nad treścią konwencji o prawach osób starszych. Jego zdaniem debata publiczna na ten temat łączyłaby postulaty ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń seniorów. RPO ocenia że Polska jest za mało aktywna w tej sprawie na forum międzynarodowym.

04.05.2021

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

30.04.2021

Rząd szykuje ograniczenia dla adopcji zagranicznych

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Poprawa procedur adopcyjnych, pozyskiwanie większej liczby kandydatów do adopcji na terenie kraju i zwiększenie liczby adopcji dzieci starszych przez polskie rodziny - to główne cele projektowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod koniec października ubiegłego roku skierowało ten projekt do konsultacji społecznych.

25.04.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski