Domy wczasów dziecięcych stworzono po zakończeniu II wojny światowej, by umożliwić uczniom okresową naukę poza miejscem zamieszkania. Z założenia były przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w rejonach o niekorzystnych warunkach, np. górniczych i oprócz nauki oferowały też zabiegi dla poprawy zdrowia - powstawały w bardzo atrakcyjnych miejscach, np. górach, miejscowościach podgórskich i nadmorskich. Dziś oferują one głównie krótkie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Czytaj: Domy Wczasów Dziecięcych trzeba dostosować do współczesności>>

Sprawdź też:

Ile powinna wynosić liczba wychowanków w grupie wychowawczej domu wczasów dziecięcych? >>>

Czy do zespołu szkół można włączyć dom wczasów dziecięcych? >>>

Finansowane z subwencji

Funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych finansowane jest z subwencji oświatowej - a przynajmniej w 2022 r., bo finansowanie wprowadziło rozporządzenie o podziale subwencji.  Mając na uwadze działania podjęte w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dane o pobytach w DWD zostały uwzględnione za okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. W przypadku zastosowania danych za rok szkolny 2020/2021 wystąpiłby spadek liczby wychowanków o ok. 50 proc. Do wyliczenia liczby wychowanków zostanie zastosowane rozwiązanie, które ogranicza długość pobytu wychowanka w DWD do okresu od 6 dni do 12 tygodni.

Korekta - od 5 dni i z przyjazdem i wyjazdem

Resort chce wprowadzić dwie zmiany:

  1. określenie minimalnej liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych do 5 dni;
  2.  dookreślenie, że do liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych wlicza się zarówno dzień przyjazdu wychowanka, jak i dzień jego wyjazdu.

 

- Rozwiązanie to pozwoli na wyeliminowanie zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych co do sposobu liczenia liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych oraz obniżenie minimalnej liczby dni pobytu wychowanków w domu wczasów dziecięcych - uzasadnia resort. Analogiczne zmiany chce wprowadzić do rozporządzenia określającego zasady odpłatności ponoszonej przez rodziców za takie wczasy.