Teraz projekt trafi do sejmikowej komisji skarbu i finansów. Budżet województwa powinien być uchwalony do końca stycznia.

Planowane na ten rok dochody są niższe niż w 2014 r., głównie za sprawą mniejszej subwencji wyrównawczej i mniejszego poziomu dofinansowania z programów UE.

"To jest budżet, na jaki nas po prostu stać. Przy takich dochodach i takich koniecznych wydatkach nie da się inaczej zaplanować czy zaproponować sejmikowi inne rozwiązania" - mówił, prezentując założenia projektu, skarbnik województwa Henryk Gryko. Jak ocenił, to "budżet bardzo realny" i w "sposób optymalny realizuje strategię województwa".

Gryko przypominał o poziomie dochodów - dużo niższym niż np. w 2007 roku i zaznaczył, że dochody podatkowe w kwocie nominalnej województwo podlaskie ma najniższe w kraju; zaznaczył też, że niższa (niż w 2014 r.) jest subwencja wyrównawcza. Jeśli chodzi o wydatki, już wcześniej zarząd woj. podlaskiego za priorytet uznał służbę zdrowia w placówkach podległych samorządowi regionu. Wśród innych niezbędnych wydatków są udziały własne do projektów unijnych.

Stanowiska poszczególnych partii w sprawie projektu budżetu będą znane na kolejnej sesji. Kilku radnych już jednak zgłosiło swoje propozycje poprawek, m.in. dofinansowania remontów dróg czy dodatkowych inwestycji w szpitalach. Nie wskazali przy tym, które wydatki z projektu budżetu uważają w tej sytuacji za zbędne.

W odpowiedzi na te propozycje skarbnik województwa mówił, że ewentualne zwiększenie deficytu to sprawa zarządu województwa. "Ale gdybym ja miał powiedzieć, czy jeszcze zwiększać ten deficyt, to bym odpowiedział +nie+. Tego deficytu już w ogóle nie zwiększać" - apelował Gryko.

Najpoważniejsza z inwestycji w projekcie budżetu to kontynuacja projektu budowy sieci szerokopasmowego internetu. Zaplanowane na to w 2015 r. wydatki to 153,5 mln zł. Kolejne najdroższe inwestycje to przebudowa kilku dróg wojewódzkich oraz projekt tras rowerowych w województwie.

Wśród innych inwestycji jest też np. 4 mln zł na przygotowanie i budowę parkingu przy nowym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej - jednej z największych w kraju inwestycji kulturalnych z dofinansowaniem unijnym. (PAP)