Prawo pomocy nie chroni majątku wnioskodawcy

Samorząd terytorialny

Nie można, stosując prawo pomocy, chronić czy też wzbogacać majątku podmiotów prywatnych, gdyż celem tej instytucji jest zapewnienie dostępu do sądu osobom, którym brak środków finansowych ten dostęp...

23.07.2013

NSA: zamiana działek pod przyszłe muzeum jest opodatkowana

Samorząd terytorialny

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków muszą zapłacić podatek od zamiany swojej działki na gdańskiej Wyspie Spichrzów na działkę należącą do miasta orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Nie...

22.07.2013

NSA: sąd nie bada słuszności likwidacji szkoły

Samorząd terytorialny

Sąd nie może decydować, czy likwidacja szkoły jest zasadna i zgodna z prawem orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie Szkoły Podstawowej w Gajęcicach Starych. Wyjaśnił, że sąd bada...

19.07.2013

Nie można cofnąć wniosku o odwołanie starosty

Samorząd terytorialny

Do wniosku o odwołanie starosty złożonego przez uprawnioną do tego grupę radnych nie można stosować reguł wynikających z prawa cywilnego w zakresie oświadczeń woli ani też konstruować zasady swobody...

19.07.2013

Wniosek o odwołanie starosty rodzi skutki publicznoprawne

Samorząd terytorialny

Do wniosku o odwołanie starosty złożonego przez uprawnioną do tego grupę radnych nie można stosować reguł wynikających z prawa cywilnego w zakresie oświadczeń woli ani też konstruować zasady swobody...

16.07.2013

Użyczona nieruchomość nadal pozostaje mieniem gminy

Samorząd terytorialny

Oddanie przez gminę nieruchomości gminnym instytucjom kultury na podstawie umowy użyczenia, nie powoduje, że przestała ona być ich właścicielem i mienia tego nie można już uznawać za mienie tej gminy...

12.07.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski