NSA: burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zostaje na stanowisku

Samorząd terytorialny

W tej sprawie wystąpiła kolizja między biernym prawem wyborczym a ustawą antykorupcyjną i ustawą o grupach producentów rolnych. W rezultacie mandat burmistrza nie wygasł, gdyż zwyciężyły zasady...

17.05.2013

WSA: na radnego nie ma mocnych

Samorząd terytorialny

Nawet jeśli pracodawca radnego stracił do niego zaufanie i wypowiedzenie umowy o pracę nie wiąże się z wykonywaniem mandatu, to rada gminy ma prawo odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku...

15.05.2013

SN: kwaterunek obniża odszkodowanie za odebrane kamienice

Samorząd terytorialny

Spadkobiercy właścicieli warszawskich kamienic, odebranych tzw. dekretem Bieruta, dostaną mniejsze odszkodowanie, jeśli w kamienicach przydzielano mieszkania kwaterunkowe - wynika z piątkowego wyroku...

13.05.2013

Uznanie administracyjne nie oznacza dowolności

Samorząd terytorialny

O ile działanie w ramach uznania administracyjnego nakłada na organ obowiązek wyważenia interesu społecznego z indywidualnym interesem strony, to jednak organ nie jest uprawniony do rozstrzygania na...

09.05.2013

Gmina może udzielić dotacji tylko uprawnionym podmiotom

Samorząd terytorialny

Pobranie i wydatkowanie środków z dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej prowadzonych przez osoby fizyczne na mocy umów zawartych po dniu 1 maja 2004 r. stanowi pobranie dotacji w nadmiernej...

08.05.2013

Dom wsparcia dla osób bezdomnych nie zapewnia zameldowania

Samorząd terytorialny

Miejsce w schronisku, czy noclegowni z założenia ma umożliwić tylko przeczekanie do chwili, gdy pomoc taka będzie zbędna ze względu na poprawę sytuacji życiowej danej osoby, ewentualnie do czasu, gdy...

07.05.2013