Postać cyfrowa protokołu to także dokument zeskanowany

Samorząd terytorialny

Sam fakt posiadania wyłącznie wersji papierowej protokołów nie oznacza jednocześnie braku możliwości technicznych udostępnienia tych protokołów w wersji elektronicznej orzekł WSA w Poznaniu. Postać...

02.09.2013

Procedura podjęcia uchwały musi być zachowana

Samorząd terytorialny

Warunkiem ważności uchwały jest nie tylko jej zgodność z upoważnieniem ustawowym, wyznaczającym granice przyjmowanej regulacji, ale również uchwalenie aktu w określonej przepisami procedurze uznał...

26.08.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski