Radny nie może dzierżawić gruntów rolnych gminy

Samorząd terytorialny

Samo tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki,...

05.07.2013

Komisja rewizyjna nie jest organem gminy

Samorząd terytorialny

Komisja rewizyjna jest wprawdzie powoływana przez radę gminy w celu wykonywania zadań rady związanych z kontrolowaniem działalności burmistrza, ale działa wyłącznie w ramach rady. Komisja rewizyjna...

04.07.2013

Materiały robocze nie stanowią informacji publicznej

Samorząd terytorialny

Dokument będący wytworem pracy funkcjonariusza publicznego, który nie został przez niego podpisany i nie jest wyrazem oficjalnego stanowiska organu, a ponadto nie został włączony do akt konkretnej...

01.07.2013

Uzupełnienie skargi nie jest odpisem pisma

Samorząd terytorialny

Pismo procesowe nazwane uzupełnieniem skargi nie stanowi jej odpisu. Odpisem pisma jest bowiem każdy dalszy jego egzemplarz, odwzorowany w dowolnej technice, zgodny z oryginałem co do treści uznał...

24.06.2013