SKO nie może orzekać dwukrotnie w takim samym składzie

Samorząd terytorialny

Dwukrotne wydanie decyzji w postępowaniach odwoławczych, w tej samie sprawie, przez ten sam skład osobowy samorządowego kolegium odwoławczego, stanowi naruszenie zasady obiektywnego rozstrzygania...

06.06.2013

Nabyte ze schroniska psy mogą być zwolnione z opłaty

Samorząd terytorialny

Posiadacze psów nabytych ze schroniska mogą być zwolnieni z opłaty. W tym przypadku zwolnienie ma charakter przedmiotowy, ponieważ o tym, czy dany posiadacz psa będzie objęty zwolnieniem, rozstrzygać...

23.05.2013

Nie każda uchwała gminy może być zaskarżona przez radnego

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie daje radnemu prawa do zaskarżenia każdej uchwały gminy, gdyż intencją ustawy nie jest uczynienie z sądu organu odwoławczego, z którego mógłby zawsze korzystać radny w...

23.05.2013

Samorząd warmińsko-mazurski przejmuje lotnisko w Szymanach

Samorząd terytorialny

Samorząd warmińsko-mazurski przejmuje od spółki Port Lotniczy Mazury lotnisko regionalne w Szymanach. To skutek wyroku dotyczącego zwrotu lotniska przez PL Mazury po wypowiedzeniu przez samorząd...

22.05.2013

NSA: wielkość działki ma wpływ na wycenę nieruchomości

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Infrastruktury przegrało w NSA sprawę o wycenę działki wywłaszczonej pod budowę drogi krajowej. Błędem było porównanie przez biegłego tylko dwóch nieruchomości najmniejszej i największej...

22.05.2013

NSA: burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zostaje na stanowisku

Samorząd terytorialny

W tej sprawie wystąpiła kolizja między biernym prawem wyborczym a ustawą antykorupcyjną i ustawą o grupach producentów rolnych. W rezultacie mandat burmistrza nie wygasł, gdyż zwyciężyły zasady...

17.05.2013