"To będzie budżet trudny. Wszyscy wiemy, że budżet państwa, od którego bardzo mocno zależą budżety samorządów, jest budżetem oszczędnościowym i ostrożnym z punktu widzenia dochodów. To wszytko bezpośrednio przekłada się na budżety samorządów" - mówił w czwartek skarbnik miasta Piotr Tomaszewski.

W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta zaplanowano dochody w wysokości 1,375 mld zł, w tym dochody bieżące - 1,283 mld zł i dochody majątkowe - 92 mln zł. W 2012 r. zakładano dochody w wysokości 1,381 mld zł, ale według przewidywań urzędu miasta wyniosą 1,333 mld zł.
W 2013 r. wydatki miasta mają sięgnąć 1,527 mld zł, z czego wydatki bieżące - 1,281 mld zł i wydatki majątkowe 246 mln zł. W 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1,521 mld zł, a przewidywane wydatki mają wynieść 1,467 mld zł.

"W przyszłym roku czeka nas kryzys, w związku z tym konieczne są oszczędności, oszczędności i jeszcze raz oszczędności. Sytuacja nie jest bez wyjścia, dzięki przyjęciu pewnych rozwiązań, miasto nadal będzie mogło się rozwijać. Nasza strategia zakłada minimalne obciążenie mieszkańców skutkami kryzysu i budowanie warunków dla biznesu do tworzenia miejsc pracy" - podkreślił Tomaszewski.

Bydgoszcz chce wprowadzić program zwolnień od podatków od nieruchomości przez pięć lat. Ma to dotyczyć inwestycji, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy - w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw pięć stanowisk, w przypadku średnich przedsiębiorstw - 15 i w przypadku innych przedsiębiorstw - 75. Zwolnieniami nie będą objęte: działalność handlowa, stacje paliw, instytucje finansowe oraz logistyka, spedycja i magazynowanie. @page_break@

Podatek od nieruchomości ma wzrosnąć mniej więcej o stopień inflacji.
Podatki od środków transportu zasadniczo nie wzrosną. Tylko w kilku przypadkach wprowadzone zostaną podwyżki do wysokości minimalnych stawek. Systemowe rozwiązanie, przewidujące jednolite zasady naliczania podatku od środków transportu, ma zostać wprowadzone dopiero w 2014 r. Będzie się to wiązało z podwyżkami i obniżkami w zależności od kategorii pojazdów.

Plan budżetu nie przewiduje podwyżek cen biletów jednorazowych komunikacji miejskiej, które wzrosły w 2012 r. i cen biletów miesięcznych na wszystkie linie, które obniżono w tym roku. Nowością będzie zniesienie biletów okresowych na jedną linię i wprowadzenie biletów 10-minutowych.
Od przyszłego roku ma zostać podniesiony próg wieku uprawniający do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską z 65 do 70 lat. Skarbnik argumentuje, że dotychczas Bydgoszcz była jedynym miastem wojewódzkim i jednym z nielicznych w kraju, gdzie zwolnienia przysługują od 65 lat. W 97 miastach próg wynosi 70 lat, w 16 miastach - 75 lat, a cztery ośrodki zniosły takie ulgi.

Dla osób w wieku od 65 do 70 lat wprowadzone zostaną sześciomiesięczne bilety, które w przypadku posługiwania się Bydgoską Kartą Miejską będą kosztować 50 zł, a w przypadku wersji papierowej - 55 zł.

Projektem budżetu na 2013 r. radni zajmą się na najbliższej sesji w środę. (PAP)