Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski (PSL) ocenił, że rok ubiegły można zaliczyć do najlepszych dla regionu. „Tak dobrego budżetu nie możemy się już w przyszłości spodziewać. Był to rok, w którym zakończono inwestycję o czterdziestoletniej historii, czyli gmach Centrum Spotkania Kultur, oraz most na Wiśle w Kamieniu planowany już 60 lat temu, a także wiele innych inwestycji. Udzielaliśmy wsparcia przedsiębiorcom, organizowaliśmy misje gospodarcze, mamy tego efekty” – powiedział.

Sosnowski zaznaczył, że mniejsze straty – w stosunku do kilku minionych lat - odnotowały szpitale podległe zarządowi województwa. „Musieliśmy pokryć tylko 2,5 mln strat za ubiegły rok, podczas gdy za 2014 r. było to 4,5 mln zł, zaś za 2013 – 9,5 mln zł” – podkreślił.

Przemawiający w imieniu klubu PiS radny Grzegorz Muszyński przekonywał, że region powinien przygotowywać się do sytuacji, gdy nie będzie już dużego napływu dotacji unijnych i w większym stopniu opierać rozwój na własnych środkach. „Ciągle czekamy na budżet, który będzie prorozwojowy i nie tylko opierający się na środkach związanych z Unią Europejską. To jest świetnie, że dzisiaj mamy pieniądze, ponieważ ponad połowa budżetu to środki unijne, ale wcześniej czy później te pieniądze się skończą” – powiedział.

Muszyński wskazał na rosnące zadłużenie szpitali, które sprawia, że mniej pieniędzy przeznaczanych jest na leczenie. Jedna z największych lecznic w regionie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. kardynała Wyszyńskiego, zadłużony na 222 mln zł, wydał na odsetki od zaciągniętych kredytów 11 mln zł, zaś postępowania sądowe i komornicze kosztowały go pół miliona złotych. „Czas na to, żebyśmy pomyśleli o restrukturyzacji, a o tym nie słychać” – zauważył Muszyński.

Inny radny PiS, Marek Wojciechowski, krytykował rosnące zadłużenie województwa. „Zadłużenie wynosi 757 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2014 r. było to 409 mln zł, a w 2010 r. – 240 mln zł, czyli znacząco wzrosło” – podkreślił.

Dochody budżetu województwa lubelskiego w 2015 r. wyniosły 1 mld 142 mln zł, natomiast wydatki - 1 mld 340 mln zł. Ponad połowę budżetu – 684,4 mln zł – wydano na inwestycje współfinasowane ze środków unijnych. Do budżetu wpłynęło 420,4 mln zł unijnych pieniędzy, było to 190 mln zł mniej, niż w roku poprzednim, co jest związane z zakończeniem programów z unijnej perspektywy budżetowej na lata 2007-2013.

Obsługa długu - finansowanego z kredytów i emisji obligacji – pochłonęła 17,8 mln zł. Wskaźnik obsługi długu ukształtował się na poziomie 4,15 proc., przy dopuszczalnej wysokości 9,15 proc.

W ubiegłym roku oddano do użytku gmach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, który powstał na miejscu niedokończonego budynku, nazywanego przez lublinian „teatrem w budowie”, stojącego od czasów PRL. Na jego dokończenie wydano w ubiegłym roku prawie 60 mln zł, zaś na modernizację przylegającego doń budynku filharmonii – 14,5 mln zł.

Most przez Wisłę w Kamieniu kosztował łącznie 222,8 mln zł, z czego w ubiegłym roku wydano 45,9 mln zł. Modernizacja drogi dojazdowej do niego z Lublina pochłonęła 331 mln zł, z czego w ubiegłym roku – 23,5 mln zł.

Na modernizację dróg wojewódzkich wydano prawie 170 mln zł, a na budowę ścieżek rowerowych - 42,6 mln zł. Sieć szerokopasmowego internetu kosztowała 192,5 mln zł.

Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej pochłonęła 54,4 mln zł, zaś zakup nowego sprzętu do tego szpitala – 43,4 mln zł. (PAP)

kop/ par/