O przyznaniu medali poinformowano w poniedziałek w Gdańsku.

Te najwyższe - obok honorowego obywatelstwa miasta - wyróżnienia są przyznawane przez Radę Miasta Gdańska od 1997 r. Otrzymują je osoby, instytucje i organizacje z Polski i zagranicy za wybitne zasługi na rzecz miasta. W przypadku Medalu św. Wojciecha działalność laureatów dla popularyzacji Gdańska i podnoszenia rangi miasta musi sięgać poza granice kraju.

Medal św. Wojciecha przyznano wybitnemu pisarzowi, Pawłowi Huelle, którego twórczość poświęcona jest przede wszystkim Gdańskowi, rodzinnemu miastu literata. Kapituła swój wybór uzasadniła ważnym miejscem pisarza we współczesnej literaturze polskiej.

"Pod jego kierunkiem Gdańsk zmienia się w nowoczesną metropolię" - napisano uzasadniając przyznanie medalu św. Wojciecha inż. budownictwa Ryszardowi Trykosko, prezesowi spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne. Firma zrealizowała m.in. budowę stadionu piłkarskiego oraz kluczowych dla miasta tras: Sucharskiego, Słowackiego i W-Z.

Laureatem Medalu św. Wojciecha został też prof. Edmund Wittbrodt, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, b. rektor uczelni. W 1997 uzyskał mandat Senatora RP i pełni go już czwartą kadencję.

Medale ks. Mściwoja II otrzymali: ekonomista, założyciel i prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Jan Szomburg; poeta, dziennikarz, działacz kaszubski i długoletni redaktor naczelny "Pomeranii", Stanisław Pestka za "dokonania publicystyczne i literackie, które ulokowały kaszubszczyznę w świecie wartości i wyzwań ogólnoludzkich", prof. nauk humanistycznych i lekarz, Waldemar Tłokiński, który zorganizował w Gdańsku jedyny w Polsce Ośrodek Zaburzeń Mowy.

Laureatami Medalu św. Mściwoja zostali też: blogerka i popularyzatorka historii Gdańska, Ewa Kowalska; sportowiec dziesięcioboista, muzyk, klarnecista i saksofonista Jerzy Detko, artysta rzeźbiarz Zygfryd Korpalski biorący udział w odbudowie Gdańska po wojnie. „Swój talent rzeźbiarski zaprezentował podczas odtwarzania zniszczonych lub utraconych elementów kamieniarskich wyposażenia wielu historycznych budowli Głównego i Starego Miasta” – podano. Medal przyznano także przedsiębiorcy, Andrzejowi Ubertowskiemu.

„Medale są przyznawane ludziom, którzy wykraczają poza swoje obowiązki zawodowe, którzy poświęcają się różnym formom działalności publicznej, społecznej i charytatywnej” – powiedział PAP prof. Jerzy Młynarczyk z Kapituły medali.

„Ci ludzie, laureaci medali tworzą historię, rozsławiają i pracują na rzecz Gdańska i dlatego tak ich promujemy” – dodał przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek.

Uroczystość wręczenia wykonanych ze srebra medali odbędzie się we wtorek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa. W kapitule medali św. Wojciecha i Mściwoja II, ustalającej co roku w sposób jednomyślny listę laureatów, zasiadają m.in. znawca historii Gdańska dr Andrzej Januszajtis, arcybiskup Tadeusz Gocłowski oraz aktor Jerzy Kiszkis, dziennikarka Barbara Szczepuła-Ponikowska i przedsiębiorca Piotr Soyka.

Do tej pory przyznano 70 medali św. Wojciecha oraz 126 medali Mściwoja II.