Rzecznik ratusza Robert Grabowski poinformował w czwartek, że unijne dofinansowanie ma pochodzić z poddziałania o nazwie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. „Wniosek o dotację został już złożony” – powiedział Grabowski.

 

Rynek Staromiejski ma być przebudowany w oparciu o projekt Jakuba Pszenicznego, który w styczniu 2009 r. wygrał ogłoszony przez miasto i zorganizowany przez koszaliński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) konkurs na koncepcję zagospodarowania placu.

 

W ramach inwestycji pod płytą Rynku Staromiejskiego ma powstać dwukondygnacyjny podziemny parking na 300 samochodów. W północno-zachodniej części placu planowane jest postawienie usługowego budynku z otwartą zadaszoną sceną, lokalem gastronomicznym oraz galerią wystawową.

 

Na placu ma również powstać podświetlana fontanna, interaktywna mapa śródmieścia Koszalina przystosowana do potrzeb osób głuchoniemych, gazony kwiatowe i miejsca do parkowania rowerów.

 

W ramach inwestycji przebudowana ma zostać również część prowadzącej do rynku ulicy Młyńskiej, tak by możliwy był z niej wjazd do podziemnego parkingu.

 

Prace budowlane miasto chciałby przeprowadzić na spółkę z prywatnym inwestorem. Przewidywany termin realizacji inwestycji to rok 2014.

 

Znajdujący się w centralnym punkcie Koszalina Rynek Staromiejski ma ok. 8 tys. m kw. powierzchni. Z trzech stron plac otaczając ulice i domy mieszkalne. Przestrzeń od północy zamyka zbudowany w latach 60. ratusz. W północno-wschodniej części rynku stoi zbudowany w 20. rocznicę wkroczenia do miasta w marcu 1945 r. Armii Radzieckiej pomnik „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”. Jeśli dojdzie do realizacji przebudowy rynku, monument będzie trzeba przenieść w inne miejsce. (PAP)

 

sibi/ mki/