Jak poinformował PAP w czwartek odpowiedzialny m.in. za tę inwestycję członek zarządu woj. śląskiego Arkadiusz Chęciński, ostateczny termin otwarcia ofert zostanie ustalony wkrótce. W dotychczasowym postępowaniu wpłynęły bowiem pytania, a także wnioski o przedłużenie pierwotnego terminu, ustalonego na 17 lipca br. Pytania i wnioski można składać do piątku.

Chodzi o drugi już przetarg na dokończenie zadaszenia obiektu po awarii przy podnoszeniu jego konstrukcji, która miała miejsce w lipcu 2011 r. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano 6 czerwca, a przetargową specyfikację - 11 czerwca. Przetarg obejmuje badanie lin, które pozostały na budowie po awarii i określenie ich przydatności do ponownego wykorzystania, montaż konstrukcji zadaszenia widowni oraz monitoring konstrukcji. Koszt tego zadania oszacowano w ogłoszeniu przetargowym na 45,3 mln zł netto.

Pierwszy przetarg, ogłoszony 27 marca, był efektem braku porozumienia z dotychczasowym wykonawcą (konsorcjum Hochtief Polska, Mostostal Zabrze Holding i Hochtief Construction AG). Konsorcjum opuściło teren budowy z końcem marca br. wskutek fiaska wcześniejszych negocjacji ws. kontynuowania prac.

Pierwotny przetarg został unieważniony w efekcie decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, do której odwołała się spółka Mostostal Zabrze. Przygotowanie powtórnego postępowania miało zabezpieczyć inwestora przed taką ewentualnością.

Właścicielem stadionu i inwestorem jego przebudowy jest samorząd woj. śląskiego. Zasadnicze roboty są wstrzymane od ponad dwóch i pół roku - od czasu awarii przy podnoszeniu zadaszenia.

W drugiej połowie 2013 r. prace zmierzające do wznowienia inwestycji przyspieszyły. Samorząd powołał spółkę Stadion Śląski, mającą przejąć związane z inwestycją zadania. We wrześniu ub. roku województwo porozumiało się też z wykonawcą odnośnie woli dalszej współpracy - strony zawiesiły wówczas wzajemne kroki prawne i roszczenia.

Potem jednak Mostostal Zabrze poinformował, że negocjacje ws. dalszej realizacji kontraktu zakończono bezowocnie. Samorząd woj. śląskiego przekazał, że do porozumienia nie doszło ze względu na wartość złożonej oferty. Krótko później województwo ogłosiło pierwszy z kilku przetargów, dzięki którym chce dokończyć inwestycję. Spór trafił też na drogę sądową.

Planowanym terminem rozstrzygnięcia pierwszego postępowania na dokończenie dachu była połowa br. Do końca 2014 r. planowano podniesienie konstrukcji linowej zadaszenia, a montaż pokrycia powinien był zakończyć się w drugiej połowie roku 2015 r. Teraz ten harmonogram wydłuży się co najmniej o kilka miesięcy.

Montaż konstrukcji dachu ma być prowadzony w oparciu o wykonany przez projektanta – niemieckie biuro GMP Architekten - zmodyfikowany projekt konstrukcji zadaszenia.

Woj. śląskie ma pozwolenie na budowę zadaszenia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu i dysponuje dokumentami umożliwiającymi kontynuację przedsięwzięcia. Pozostałe prace na Stadionie Śląskiem przewidziano do objęcia kolejnymi przetargami – m.in. na ogrodzenie stadionu i wykończenie obiektu.

Wartość przebudowy obiektu w latach 1994-2007 wyniosła ok. 278 mln zł, a w ramach obecnej, trwającej od 2007 r. modernizacji (wraz z budową zadaszenia i wzbogacenia o funkcję lekkoatletyczną) - dotąd ok. 380 mln zł. Kontynuacja budowy według obecnego projektu ma kosztować jeszcze ok. 200 mln zł (środki pochodzące z kredytu).

Chęciński przekazał PAP, że urzędnicy marszałka rozmawiają o zapewnieniu finansowania kontynuacji inwestycji już tylko z jednym bankiem. Chcieliby, aby pakiet uchwał związany z finansowaniem trafiły jeszcze na lipcową sesję sejmiku woj. śląskiego. Wówczas umowę w tej sprawie można by podpisać w sierpniu. (PAP)