Tymiński przekazał w piątek mediom odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dariusza Chmielewskiego na pismo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W połowie stycznia prezydent wnioskował „o rozważenie możliwości wszczęcia z urzędu procedury wpisu do rejestru zabytków województwa pomorskiego części terenów postoczniowych oraz zlokalizowanych tam, najbardziej wartościowych budynków magazynowych i innych obiektów”.

W swoim piśmie PWKZ poinformował prezydenta, że „sprawa potencjalnego wpisu do rejestru zabytków części terenów postoczniowych w Gdańsku (…) wymaga przeprowadzenia waloryzacji obiektów, objętych obecnie ochroną konserwatorską (…) i wyznaczenia granic wpisu do rejestru zabytków w oparciu o zgromadzone dotychczas oraz pozyskane w toku postępowania materiały dotyczące wartości historycznych, architektonicznych i naukowych przedmiotowego terenu”.

Konserwator poinformował Adamowicz, że temat wpisu do rejestru dawnej Stoczni Gdańskiej był też tematem obrad Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku. Jak podał, Rada „potwierdziła zasadność objęcia wpisem do rejestru kolejnych obiektów z terenów postoczniowych, jednakże zwróciła uwagę na konieczność wykonania dalszych analiz pod kątem wyboru obiektów i obszarów przeznaczonych do ochrony”.

Według Tymińskiego PWKZ „analizuje i prowadzi rozmowy zarówno z inwestorami na terenach postoczniowych jak i z fachowcami, Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków i wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat zwiększenia zakresu ochrony konserwatorskiej na terenach postoczniowych”.

„W jaki sposób ten zakres zostanie zwiększony, co zostanie wpisane do rejestru zabytków, czy może pojawi się tam nowy obszarowy wpis do rejestru zabytków, to jest cały czas przedmiotem rozmów i analiz” - zaznaczył rzecznik.
Jak podkreślił, „nie zapadły żadne konkretne decyzje w tej sprawie, ale z dotychczasowego przebiegu tych rozmów można stwierdzić, że zakres ochrony na terenach stoczniowych będzie większy”. Rzecznik nie wykluczył, że sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu najbliższych miesięcy.

Tymiński poinformował, że w gminnej ewidencji zabytków są obecnie 72 obiekty (budynki produkcyjne, biurowe i warsztatowe) usytuowane na terenach postoczniowych; natomiast do rejestru zabytków wpisane są: budynki historycznej Sali BHP i Dyrekcji Stoczni, historyczna Brama nr 2 oraz Plac wraz z Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Obszary postoczniowe obejmują około 70 hektarów położonych między Wyspą Ostrów, na której aktualnie działa Stocznia Gdańska S.A., a śródmieściem. W ostatnich miesiącach na terenie byłej stoczni gdańskiej miały miejsce rozbiórki kilku przemysłowych obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, co wywołało protesty wielu środowisk.

Po jednym z wyburzeń w grudniu ub.r. powstał apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego o nadanie dawnym terenom gdańskiej stoczni statusu Pomnika Historii, pod którym podpisało się ponad 1400 osób, w tym m.in. Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak i Henryka Krzywonos-Strycharska.

Inicjatorką petycji była pochodząca z Torunia, ale od ok. 10 lat wykładająca na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, historyk sztuki dr Katarzyna Lewandowska. "Z roku na rok przyjeżdżając do Gdańska widziałam, co się wyprawia na terenie byłej stoczni. To koszmarne doświadczenie, że nie można tego zatrzymać, wszystko cały czas niszczeje. Strasznie przykro mi było, że ostatnią halę wyburzono 13 grudnia (ub.r.) w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. To spowodowało, że czara goryczy się przelała i postanowiłam jakoś zareagować. Nie mogę się na to zgodzić" - mówiła w grudniu Lewandowska. (PAP)