Oferta, jaką złożyło CUBE.ITG w konsorcjum ze Spółką Ogólnobudowlaną „Alfa Edgar” Witowski i Woroniecki Sp. J., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie ekspozycji stałej w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej, na potrzeby Muzeum Katyńskiego - Oddziału Muzeum Wojska Polskiego, okazała się najlepsza spośród wszystkich, jakie dopuszczono do postępowania. Wartość oferty brutto, złożonej przez Konsorcjum, którego liderem jest CUBE.ITG S.A. wyniosła 8,8 mln zł, zaś udział CUBE.ITG wynosi około 71 proc. tej kwoty.

Zakres zamówienia w postępowaniu, jakie wygrało konsorcjum CUBE.ITG, obejmuje wykonanie elementów ekspozycji w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej, objętych zakresem 55 projektów ekspozycji, tj. wykonanie zarówno ekspozytorów lub instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, jak i ich zawartości. Termin zakończenia zamówienia został określony na 31 sierpnia 2015. To kolejne tego typu zlecenie, jakie będzie realizowało CUBE.ITG. Spółka ma na swoim koncie realizację multimediów w uruchomionym, w ub.r. Afrykarium, na terenie wrocławskiego ZOO, które jest unikatowym na skalę światową kompleksem, przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny zaprezentują m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki. Zespół Multimediów CUBE.ITG zajął się między innymi nagłośnieniem w obiekcie, systemem tłumaczeń i prezentacją obrazu.

- Uznanie oferty, jaką złożyło CUBE.ITG za najkorzystniejszą, świadczy nie tylko o naszej skuteczności, ale jest również potwierdzeniem jakości, jaką oferujemy naszym klientom – mówi Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG. – Zgodnie z zapowiedziami w tym roku planujemy udział w kilku ważnych przetargach i liczymy na pozyskanie z tego tytułu jeszcze kilku kontraktów – dodaje Jacek Kujawa.

Przetarg na realizację ekspozycji stałej w Cytadeli Warszawskiej, to kolejne duże postępowanie, w którym oferta CUBE.ITG okazała się najkorzystniejsza. W lutym br. Spółka poinformowała o wybraniu oferty konsorcjum, w jakim uczestniczyło CUBE.ITG, jako najkorzystniejszej w ogłoszonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne postępowaniu na dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Wartość oferty brutto, złożonej przez Konsorcjum wyniosła 13,4 mln zł, zaś udział CUBE.ITG wynosi około 30 proc. tej kwoty. Zamówienie obejmuje m.in.: zaprojektowanie, wdrożenie i integrację systemu; budowę modelu danych; dostarczenie danych i zasilenie systemu danymi; przygotowanie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych, technicznych i wydajnościowych systemu; przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników systemu.

Spółka jest również aktywna w sektorze bankowym, gdzie posiada bogate portfolio wdrożeń i realizacji. W ostatnich dniach BGK poinformował, że CUBE.ITG S.A. znalazł się na tzw. krótkiej liście w przetargu na Centralny System Bankowy. Szacunkowa wartość projektu to od 20 mln zł do 120 mln zł netto. Przetarg odbędzie się według procedury ograniczonej, a do składania ofert zostało zaproszonych w sumie jedynie pięciu wykonawców. Czas realizacji zamówienia został określony na 96 miesięcy od dnia udzielenia. Kryteriami udzielenia zamawiania będzie funkcjonalność (waga 60) i cena (waga 40).

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG S.A. koncentruje się na usługach skierowanych do sektorów: finansowego, utilities oraz sieci detalicznych. W sektorze bankowym Grupa realizuje obowiązujące kontrakty długoterminowe na rzecz wiodących banków, m.in. BZWBK, RaiffeisenPolbank, czy Credit Agricole, obsługuje też wiodące firmy energetyczne oraz świadczy usługi dla czołowych operatorów komórkowych w Polsce. (PAP)