Obecnie spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (MWiK) zarządza 225 km sieci kanalizacji deszczowej i 32 km nowej sieci wybudowanej w ramach Bydgoskiego Systemu Wodociągowego, który był realizowany w latach 2002-2010 ze wsparciem środków unijnych. Pozostała część kanalizacji deszczowej pozostaje w gestii Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP). Dokładnie nie wiadomo, jaka jest jej długość. Zinwentaryzowano 326 km sieci, chociaż szacuje się, że może być ona o 100 km dłuższa.


"Przekazanie zarządzania kanalizacji deszczowej do MWiK powinno przyczynić się do sprawnego zarządzania, prawidłowej modernizacji i rozbudowy sieci, ale także do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-20. Wiadomo, że będą środki UE na inwestycje służące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, a to dotyczy m.in. wód opadowych" - powiedziała w środę na konferencji prasowej wiceprezydent Bydgoszczy Grażyna Ciemniak.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>