PKS na wsi, ale z przystankami w mieście

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nowy Fundusz miał przywrócić połączenia autobusowe w mniejszych gminach. Tymczasem również miasta zastanawiają się nad tym, jak z niego skorzystać. Prawnicy wskazują, że to możliwe. Problem w tym, że choć nowa komunikacja ma ruszyć od września, brakuje rozporządzenia dzielącego środki na poszczególne województwa.

25.07.2019

Resort energii przypomina o składaniu oświadczeń do firm energetycznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Podmioty uprawnione do stabilizacji cen prądu muszą złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie, że należą do grupy odbiorców korzystających z obniżek. Resort przypomina, że trzeba to zrobić szybko. Obowiązek dotyczy m.in. szpitali i jednostek sektora finansów publicznych.

24.07.2019

Miasta liczą dziury w budżetach i punktują, na co nie mają pieniędzy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Wpław przez rzekę czy z dzieckiem do pracy? Związek Miast Polskich szykuje zestawienie inwestycji, z których muszą zrezygnować miasta, przez zmiany w podatku PIT, które uszczuplą ich dochody. Już wiadomo, że trudno będzie o budowę nowego przedszkola czy mostu. Samorządy głośno mówią o domaganiu się rekompensat za straty.

24.07.2019

Minister apeluje do samorządów o jak najszybsze wypłacanie 500+

Pomoc społeczna

Minister rodziny Bożena Borys-Szopa zwróciła się do samorządów z apelem o zwiększenie częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych do kilku w ciągu miesiąca. Wystosowała list do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w którym podkreśla, że rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie i pieczy zastępczej to wyzwanie, ale możliwe do zrealizowania.

24.07.2019

PKW wciąż bez przewodniczącego

Wybory

We wrześniu Państwowa Komisja Wyborcza w pełnym składzie podejmie kolejną próbę wyboru swojego przewodniczącego. Sędziowie dopuszczają jednak możliwość nieobsadzenia tego stanowiska, ponieważ kadencja PKW w obecnym składzie wygaśnie po jesiennych wyborach parlamentarnych.

24.07.2019

Nieodpłatna pomoc prawna - wdrożenie przez zaskoczenie

Administracja publiczna

Samorządowcy walczą z systemem informatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W założeniu miał usprawnić ewidencję obsługi tych porad, a także dać możliwość generowania danych statystycznych i raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. Jednak sposób jego wdrożenia spowodował, że powiaty i miasta na prawach powiatu, które realizują to zadanie, zderzyły się z masą problemów.

24.07.2019

Brak interwencji policji nie może być warunkiem otrzymania lokalu gminnego

Samorząd terytorialny

Prawnie niedopuszczalne jest wprowadzenie w uchwale rady gminy warunków innych, niż przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać m.in. wysokość dochodu czy warunki zamieszkiwania. A nie wymóg składania oświadczenia o braku interwencji policji.

24.07.2019

Pracownicy socjalni widzą zagrożenie w centrach usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Pracownicy pomocy społecznej obawiają się, że system pomagania nie będzie spójny, a straty wykwalifikowanych kadr jeszcze się zwiększą. Chodzi o centra usług społecznych, które już w przyszłym roku będą mogły powstawać w każdej gminie.

23.07.2019

Pieniądze na Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 rok rozdzielone

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Wiadomo już, jakie środki zaproponował w podziale na regiony minister infrastruktury na dofinansowanie drogowych zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku. Publikujemy limity kwot, jakie mają szanse otrzymać poszczególne województwa.

20.07.2019

Samorządy: Podział środków na drogi powinien być szybszy i przejrzysty

Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy chcą przyspieszenia procedur zatwierdzania listy wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jasnych zasad podziału środków. Obecnie listy się zmieniają i samorządy nagle dowiadują się, że nie dostaną jednak dofinansowania inwestycji. W efekcie muszą za nie zapłacić z własnego budżetu.

19.07.2019

MC: Są już cztery miliony Profili Zaufanych

Administracja publiczna Nowe technologie

Profil Zaufany założyły już cztery miliony Polaków. Dzięki temu mają możliwość elektronicznego podpisania pism i wniosków wysyłanych do urzędów przez internet. Resort cyfryzacji przypomina, jak założyć PZ.

18.07.2019

Samorządy alarmują: Stan finansów bliski krytycznego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Samorządy domagają się zrekompensowania ubytków we wpływach z podatku PIT, przekazania im połowy wpływów z opłaty „przekształceniowej” i zwiększenia wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia. Wskazują, że nawet ponad 950 samorządów może mieć w tym roku problem ze środkami na rozwój, w tym wykorzystanie funduszy unijnych. Raport o stanie finansów przedstawiciele samorządów przekazali premierowi.

18.07.2019

We Wrocławiu powstanie osiedle w ramach Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Budownictwo

Na kupionej przez PFR Nieruchomości działce we Wrocławiu powstać ma osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku. Na mieszkańców czekać będzie ponad tysiąc mieszkań.

17.07.2019

Raporty o stanie JST - „przegadane”, czasem nieudostępniane

Samorząd terytorialny

Podsumowania stanu samorządów, które w tym roku po raz pierwszy prezentowali włodarze, były niepotrzebnie przepełnione danymi - np. zdublowanymi ze sprawozdań finansowych. Zdarzało się, że zamiast sporządzić je samodzielnie, zamawiali raporty w zewnętrznych firmach. Niektórzy nie udostępniali dokumentu przed sesją albo wystawiali sobie „laurkę".

17.07.2019

Wciąż są luki dotyczące odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkałych

Środowisko

Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główny obszar sporu to nieruchomości niezamieszkałe. Według ekspertów i samorządowców odbiór z nich odpadów powinien być organizowany w ramach systemów gminnych. Przede wszystkim jest to korzystne dla wyników segregacji i odzysku, ale również dla organizacji działań gmin.

17.07.2019

Webinarium o współpracy finansowej organizacji społecznych z samorządem

Samorząd terytorialny

Nowe wzory dokumentów dotyczące realizacji zadania publicznego we współpracy samorządu z organizacją społeczną, nowe regulacje w zakresie zawartości oferty, ochrona danych osobowych uczestników korzystających ze wsparcia i rozliczenie dotacji będą tematami szkolenia internetowego.

16.07.2019

NIK: Dobrze choć powoli wdrażamy unijne narzędzie wsparcia rozwoju miast i gmin

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są realizowane zgodnie z przepisami, ale z opóźnieniami w przygotowaniu i realizacji. Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz kontrolowała unijny instrument polityki spójności, który wspiera zrównoważony wspólny rozwój obszarów dużych miast i otaczających je gmin.

15.07.2019

Piła chce 5 mln złotych od państwa za realizację zadań zleconych

Finanse publiczne Finanse samorządów

Jeśli administracja rządowa zleca wykonanie swoich zadań samorządom, to powinna przekazać im takie środki finansowe, które pozwolą na ich wykonanie. Niestety, tak się nie dzieje, a samorządy są zmuszane do uruchamiania środków własnych. Dlatego kolejne pozywają Skarb Państwa o zwrot kwot, które dołożyły.

13.07.2019