Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (I)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i rozporządzenie wydane na jej...

18.01.2010

Komu elektrownia jądrowa

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Gospodarki przeanalizuje 28 propozycji lokalizacji elektrowni jądrowych. Co ciekawe, większość z nich została przedstawiona przez same samorządy.

13.01.2010

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Samorząd terytorialny

Sposb redagowania i oznaczania poszczeglnych jednostek redakcyjnych uchwał organw samorządu terytorialnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad...

08.01.2010

Zmiana daty podjęcia uchwały

Samorząd terytorialny

Organ uchwałodawczy nie może podjąć uchwały zmieniającej, ktrą zmieni datę podjęcia uchwały.

08.01.2010

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostały zmienione tak, aby były bardziej precyzyjne.

07.01.2010

Zmiany w gospodarce nieruchomościami

Samorząd terytorialny

Celem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami jest doprecyzowanie przepisw, ktre wywołują wątpliwości w praktyce ich stosowania.

06.01.2010

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa o finansach publicznych, z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązku planowania i wykonywania budżetów w układzie zadaniowym, które wchodzą w życie...

05.01.2010