Od 1 stycznia 2009 r. kierownicy jednostek samorządowych będą mogli zatrudniać doradców i asystentów. Osoby te uzyskają status pracowników samorządowych (art. 4 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy o pracownikach samorządowych ). Osoby na tych stanowiskach będą zatrudniane na czas pełnienia funkcji przez kierownika jednostki (art. 17 ust. 2 cyt. ustawy o pracownikach samorządowych ). Należy zauważyć, że zatrudnienie osoby spełniającej wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych  na stanowisku doradcy lub asystenta zależeć będzie wyłącznie od uznania kierownika jednostki samorządowej. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych  wskazuje także, że kierownik jednostki samorządowej może zatrudnić maksymalnie jednego asystenta oraz jednego doradcę. Nawiązanie umowy na takie stanowiska nie będzie poprzedzał konkurs, gdyż nie będą to osoby zatrudniane na stanowiska urzędniczych.


Prezydent podpisał już ustawę i czeka ona teraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)