19 września rusza nabór wniosków na gminne hot-spoty

Samorząd terytorialny Nowe technologie

W czwartek o godzinie 13 rusza nabór o dofinansowanie w ramach programu WiFi4EU. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że nabór wniosków odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, więc aplikację należy złożyć jak najszybciej. Wnioski z poprzedniej edycji rozeszły się w pierwszych 2 sekundach naboru.

18.09.2019

Gminy wiejskie chcą więcej pieniędzy na niwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Konieczna jest nowelizacja ustawy o dochodach samorządów, żeby faktycznie równoważyć rozwój najmniejszych jednostek, które mają najbardziej wrażliwe budżety - uważają przedstawiciele gmin wiejskich. Pieniędzy potrzeba między innymi na drogi lokalne gospodarkę odpadami, ochronę powietrza i energię.

18.09.2019

Rozpoczął się XIX Kongres Gmin Wiejskich

Samorząd terytorialny

Ochrona środowiska jest głównym tematem pierwszego dnia kongresu. Realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi przy wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje, nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to niektóre z problemów gmin wiejskich.

18.09.2019

Gminy sporządzą spisy wyborców do 23 września

Wybory

Przed wyborami wójt, burmistrz i prezydent miasta muszą sporządzić dla każdego obwodu spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spisu wyborców dokonuje się na podstawie rejestru wyborców. To zadanie zlecone gminy, które musi wykonać - zgodnie z kalendarzem wyborczym - do 23 września.

18.09.2019

Krajowa strategia wskaże, jak powinny rozwijać się regiony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Bardziej konkurencyjne regiony i większe wsparcie dla gmin wiejskich oraz małych i średnich miast – to założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, którą przyjął rząd. W dokumencie zaznaczono odejście od wspierania gospodarczego dużych miast. Większa ma być też rola i odpowiedzialność samorządów decydujących o rozwoju w skali lokalnej.

17.09.2019

Jest raport z prac komisji weryfikacyjnej

Administracja publiczna

Główne tezy raportu przyjętego przez komisję weryfikacyjną dotyczą zaniedbań warszawskiego ratusza w procesie reprywatyzacji. Przyjęty w tajnym głosowaniu dokument zawiera szczegółowy opis wszystkich podejmowanych przez komisję działań i wnioski z rozpraw.

17.09.2019

Wolters Kluwer Polska rozpoczyna współpracę ze Związkiem Powiatów Polskich

Samorząd terytorialny

Załamanie systemu ochrony zdrowia, skutki reformy sześciolatków, białe plamy transportowe i dysfunkcje w systemie dochodów samorządów to obecnie najważniejsze problemy, z jakimi borykają się powiaty. Aby sobie z nimi poradzić, niezbędna jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz edukacja. Będzie to celem współpracy Związku Powiatów Polskich i Wolters Kluwer Polska.

17.09.2019

Bez surowszych i... egzekwowanych kar nie zniknie problem nielegalnych reklam

Samorząd terytorialny Budownictwo

Kary finansowe za umieszczenie reklamy wielkopowierzchniowej niezgodnie z przepisami są potrzebne, żeby walczyć z degradacją przestrzeni i chaosem reklamowym – uważają eksperci. Ich zdaniem kary dyscyplinują, a ważna jest nie tyle ich wysokość, co nieuchronność. Jednak obecnie samorządy rzadko je stosują

16.09.2019

Złotówka to za mało na nową linię PKS

Samorząd terytorialny

Samorządy zawnioskowały o zaledwie 18 z 300 milionów złotych zaplanowanych w tym roku na przywrócenie lokalnych przewozów autobusowych. Wielu nie stać na wkład własny, bo złotówka dopłaty nie wystarcza, żeby utworzyć nowe połączenie. Zamkniętą drogę mają te gminy, w których PKS-y zniknęły niedługo przed wejściem w życie ustawy.

16.09.2019

PiS wzmocni pozycję premiera, wojewodów i koordynatora służb

Administracja publiczna

Wzmocnienie pozycji premiera i urzędu ministra – koordynatora służb specjalnych, powołanie ministra – szefa centrum analiz strategicznych oraz wzrost pozycji wojewodów - to niektóre z propozycji Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję zawarte w opublikowanym w sobotę programie partii.

14.09.2019

Mieszkańcy zdecydują, na co wydać pieniądze z budżetów obywatelskich

Samorząd terytorialny

Miejskie poidełka dla spragnionych, fotopułapki na podrzucających śmieci czy kampania, by sprzątać po psach, to - obok remontów chodników, dróg i boisk - przykłady projektów, jakie zgłaszają mieszkańcy do realizacji z budżetów obywatelskich. Mają one swoich zwolenników i przeciwników, ale eksperci uważają, że ważna jest już sama aktywizacja mieszkańców.

14.09.2019

Mniej funduszy z UE, samorządy muszą szukać nowych źródeł finansowania inwestycji

Finanse publiczne Finanse samorządów

Dotacje z funduszy europejskich będą się zmniejszać. Koszty bieżące samorządów drastycznie rosną, więc chcąc inwestować, będą musiały szukać dodatkowych możliwości finansowania. Z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że obecnie w najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są miasta na prawach powiatu i województwa.

12.09.2019

Gmina ma płacić za oświetlenie, ale nie za słup

Samorząd terytorialny

Firmy energetyczne każą gminom płacić za dzierżawę słupów oświetleniowych. To niezgodne z prawem, bo nie mieści się w zadaniach gminy. Włodarze nie podpisują umów, ale boją się, że będą musieli zapłacić, i to z odsetkami. A kwoty są wysokie – przy kilkuset lampach nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Minister energii analizuje problem

12.09.2019

Zgłoszenia członków komisji wyborczych do 13 września, dieta to 350 złotych

Wybory

Do 13 września można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. Kandydat musi stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którego komisji ma zasiadać i być wpisanym do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin. Dieta wynosi 350 złotych, przewodniczący i zastępca zarobią więcej.

11.09.2019

Władze Mazowsza: Wydzielenie Warszawy zatrzyma rozwój regionu

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Proponowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości podział Mazowsza i wyłączenie Warszawy z jego granic spowoduje, że region straci 70 procent działających na jego terenie firm, a podatek CIT spadnie o prawie 90 procent – kalkulują władze województwa. I alarmują, że nie będzie z czego go utrzymać.

10.09.2019

Komisja reprywatyzacyjna proponuje zmiany w prawie

Administracja publiczna

Zakaz przekazywania nieruchomości z lokatorami komunalnymi i odszkodowania przyznawane przez komisję z Funduszu Reprywatyzacji podległego rządowi - to niektóre z postulatów zmian w prawie, przygotowanych przez komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji.

10.09.2019

Nie będzie boomu na centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Eksperci wskazują, że centra usług społecznych, które miały odciążyć gminy, nie zawsze się sprawdzą. Pojawiają się już wątpliwości związane ze stosowaniem tych regulacji - dotyczące np. dostępności nowych urzędów dla osób potrzebujących. A obecni pracownicy pomocy społecznej boją się, że stracą pracę.

10.09.2019

MPiT: Wzrosła międzynarodowa aktywność samorządów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

„Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności” to hasło Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który trwa w Warszawie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które zorganizowało spotkanie, podkreśla rolę regionów w dyplomacji gospodarczej.

09.09.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski