Domy i kluby powstające dzięki programowi „Senior+” tworzą przestrzeń przyjazną seniorom, sprzyjającą aktywności i nawiązywaniu relacji. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła start konkursu ofert do programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021.

W puli jest 60 mln zł, a oferty można składać do 24 marca.

Program „Senior+” będzie kontynuowany w nowej odsłonie jako program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego mogą starać się o dofinansowanie do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących domów i klubów „Senior+”.

 


Tworzenie nowych placówek

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie, przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj też: Są wyniki naborów do programów wspierających opiekę nad osobami niepełnosprawnymi>>

Jak wziąć udział w konkursie?

W konkursie ogłoszonym w ramach programu „Senior+” edycja 2021 należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji i ogłoszenie o konkursie na stronie ministerstwa

Rola domów i klubów „Senior+”

Domy i kluby „Senior+” to miejsca, w których osoby starsze spędzają wspólnie czas, biorą udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach.

W 2015 r. w Polsce powstało 99 domów i klubów dla seniorów, a liczba uczestników sięgała niespełna 2,8 tys. W latach 2016-2020 powstały 873 nowe placówki. W 2020 r. uczestniczyło w zajęciach 23,2 tys. osób starszych.