Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej trafił w środę do konsultacji publicznych. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2021 r.

- Na podstawie naszych doświadczeń z czasu epidemii i wskazania ekspertów, zdecydowałem, że teleporada nie będzie dopuszczalna dla dzieci do lat 6 i osób powyżej 65 lat. Wyjątkiem będzie teleporada związana przedłużeniem przyjmowanych leków czy wydaniem zlecenia na wyroby medyczne. Musimy szczególnie chronić dzieci i seniorów – poinformował szef resortu podczas zorganizowanej w środę konferencji.

Jak tłumaczył, epidemia pokazuje, iż nadużywanie teleporady może nieść negatywne konsekwencje dla osób starszych i dzieci. Minister wyjaśnił, że nowy standard teleporady dotyczyć ma podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż specjalistyczne porady w przeważającej mierze udzielane są osobiście w gabinecie.

Nie ma idealnych regulacji, które będą każdą sytuację dobrze rozwiązywały. Zdecydowaliśmy się na ustalenie określonych, umownych ram, które dotyczą dzieci przed pójściem do szkoły, czyli do 6 lat i seniorów powyżej 65 lat – wskazał Adam Niedzielski.

Natomiast w ocenie skutków regulacji można przeczytać, że to rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej "wrażliwych" grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne.  Jednocześnie zaznaczono, że utrzymano możliwość odbycia teleporady bez względu na wiek pacjenta, gdy potrzebuje on zlecenia na wyroby medyczne lub recepty w ramach kontynuacji leczenia, jak również zaświadczenia niewymagającego bezpośredniej wizyty pacjenta w przychodni.

Według resortu zdrowia, proponowane rozwiązanie ma ograniczyć sytuację, w której dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia dzieci i seniorów ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego i zapewnić właściwe postępowania diagnostyczno-lecznicze.

Czytaj także: Minister zdrowia zmienia rozporządzenie o teleporadach, lekarze znowu protestują>>