Programy „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” powstały w  celu wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Resort rodziny zwiększył kwoty przeznaczone na ich realizację.

Wsparcie i pomoc

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik podkreśla, że najważniejsze założenia programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego oraz umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym ich bliskim.

Do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 zgłosiło się 699 gmin/powiatów, a do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 751 gmin/powiatów ze wszystkich 16 województw.

Czytaj też: Rządowa strategia ma umożliwić niepełnosprawnym niezależność w funkcjonowaniu>>

Wyższe kwoty w tym roku

Z planowanych 50 mln zł na program „Opieka wytchnieniowa” kwota wzrosła do ponad 60 mln zł, a w przypadku „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wyniosła aż 144 mln zł, mimo że planowano na ten cel 80 mln zł w 2021 r. Źródłem finansowania programów jest Fundusz Solidarnościowy.

 


Program „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Pomoc polega na możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dotyczy też wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Lista rekomendowanych wniosków dostępna jest tutaj na stronie resortu>>