Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła od 2014 roku nowy wskaźnik zadłużenia, który tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia (spłatą kapitału i odsetek) a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat.

"Słabsze wyniki operacyjne lub niższe wpływy ze sprzedaży majątku mogą skłonić JST do zadłużania się za pośrednictwem spółek lub wykorzystywania innych źródeł dla sfinansowania inwestycji" - oceniają analitycy Fitch w opublikowanym we wtorek raporcie.

Ich zdaniem starania samorządów do poprawy wyników operacyjnych, wykorzystujące ich elastyczność finansową, mogą być utrudnione w roku wyborczym 2014.

"Zwiększanie przychodów ze sprzedaży majątku, w tym również na rzecz własnych spółek, może być trudne przy obecnej koniunkturze na rynku nieruchomości" - napisano.

"W tej sytuacji Fitch spodziewa się, że w celu spełnienia wskaźnika zadłużenia część JST może ograniczyć wydatki majątkowe, a pozostałe mogą realizować niektóre inwestycje za pośrednictwem swoich spółek, finansować projekty w formule PPP lub emitować obligacje przychodowe" - dodano.

Fitch przypomina, że ustawa o obligacjach dopuszcza możliwość wyłączania ze wskaźnika zadłużenia długu powstałego w wyniku emisji obligacji przychodowych przez samorządy.

"(...) Spodziewamy się, że w średnim i długim okresie JST mogą korzystać z tego wyłączenia i zacząć chętniej finansować inwestycje przy wykorzystaniu obligacji przychodowych" - wynika z raportu.

(PAP)