Nowe obwody łowieckie później - prezydent podpisał ustawę

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która przesuwa termin ustalenia nowych obwodów do końca tego roku, dzięki czemu nie dojdzie do sytuacji, że część województw nie zdąży zmienić ich granic. To utrudniłoby prowadzenie gospodarki łowieckiej w kraju i skomplikowałoby wypłacanie odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

30.03.2021

Na spotkanie w urzędzie skarbowym trzeba się umówić

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Większość spraw związanych z podatkami można załatwić online, przez system e-Urząd Skarbowy. Wizytę osobistą w urzędzie najlepiej umawiać wcześniej. Można to zrobić na stronie podatki.gov.pl. Bez umawiania wizyty dokumenty można złożyć w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru) lub w punkcie podawczym.

30.03.2021

NIK: Jednostki sektora finansów publicznych zbyt dużo wydają na prąd

Administracja publiczna

NIK sprawdziła jak jednostki sektora finansów publicznych optymalizują koszty energii elektrycznej. Skontrolowała m.in. uczelnie, izby administracyjno-skarbowe, sądy okręgowe, komendy wojewódzkie policji czy prokuraturę okręgową. Z ustaleń wynika, że zdecydowana większość jednostek nie stosowała zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych przy dokonywaniu zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej, a mogły na tym zaoszczędzić nawet 10 mln zł.

30.03.2021

Lekarz rodzinny ma być koronerem - kolejny projekt

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Być może niebawem to lekarz rodzinny będzie zobowiązany stwierdzać zgon u osoby, która zmarła poza szpitalem. Nie wiadomo, czy za usługę tego typu będzie przysługiwać wynagrodzenie - resort zdrowia nie wypowiedział się jeszcze na ten temat. Ministerstwo Zdrowia zapowiada też zmiany w przepisach o pogrzebach.

30.03.2021

Metropolie potrzebują dobrej ustawy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Metropolie od dekad są przedmiotem debaty publicznej – naukowej, eksperckiej i politycznej. Niestety, jej dynamika nie przekłada się na efektywność działania władzy publicznej, która w dalszym ciągu stroni od kompleksowej reformy samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych - pisze dr Jakub H. Szlachetko. I dodaje, że metropolie stały się kwestią ideologiczną, choć to problem pragmatyczny.

30.03.2021

WSA: Formularz był nieprecyzyjny, więc wnioskodawca nie zataił prawdy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Organ odstąpił od realizacji wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego, ponieważ uznał, że wnioskodawca zataił, że sześć lat temu sprzedał udział w nieruchomości. Tymczasem z treści formularza, na którym złożono oświadczenie wynikał obowiązek podania aktualnych, a nie historycznych danych o sytuacji mieszkaniowej. Oznacza to, że zarzut organu okazał się niezasadny,

29.03.2021

Wniosek do TK groźnym „wytrychem” do odmowy informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Odmowa udzielenia informacji publicznej usprawiedliwiona wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów jest już faktem. Obawy, że zarzuty prezes SN uruchomią lawinę uchylania się podmiotów publicznych od obowiązku, są zasadne, co gorsza, mogą zasłaniać się wnioskiem aż do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał. Tymczasem przepis obowiązuje, a odprawionemu z kwitkiem służy skarga

29.03.2021

Masz garaż, nie zbierasz tam śmieci – nie musisz mieć umowy o odbiór odpadów

Finanse samorządów Administracja publiczna

Właściciele garaży wolnostojących, gdy parkują tam samochód i nie wytwarzają śmieci, wbrew sugestiom władz niektórych gmin, nie są zobowiązani do zawarcia umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Jeśli gmina przyjdzie z kontrolą, właściciel musi jednak wykazać, że na nieruchomości nie powstają odpady.

27.03.2021

NSA: Dane o mandatach za parking kosztowały pytającego 3 tys. zł

Administracja publiczna

Żaden przepis nie sprzeciwia się odzyskaniu przez urząd kosztu pracy związanej z udostępnieniem informacji publicznej. Pod warunkiem, że ów koszt przekracza normalne działanie pracownika w ramach wykonywania jego obowiązków. Kosztem dodatkowym jest zatem wydatek rzeczywiście poniesiony ponad koszt funkcjonowania urzędu związany z realizacją - stwierdził naczelny Sąd Administracyjny

25.03.2021

PESEL dla dziecka, ale bez "uznawania" jednopłciowych rodziców - projekt MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna

Polskie sądy administracyjne pytają TSUE, a Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmianami w prawie rodzinnym rozwiązać kwestie rejestracji dzieci polskich obywateli, które urodziły się za granicą. Przy okazji chce też - jak informuje - wykluczyć możliwość "faktycznego" uznania jednopłciowych małżeństw. W polskich aktach nie będzie można wpisywać dwóch matek lub dwóch ojców.

24.03.2021

NIK: Susza zagraża rolnictwu, a kompleksowego planu brak

Administracja publiczna

Niemal 40 proc. obszarów rolnych i leśnych w Polsce jest silnie zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej, a w dorzeczu Odry ponad 50 proc. Tymczasem z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że działania dotyczące gospodarki wodnej nie są ani konsekwentne, ani spójne. Mimo że problem jest znany od dłuższego czasu, to wciąż brakuje spójnej koncepcji, która zapewniłaby strategiczne i systemowe ujęcie gospodarowania wodą w rolnictwie.

22.03.2021

Są kandydaci - ruszy kolejna próba wyboru RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Bartłomiej Wróblewski z ramienia PiS, Piotr Ikonowicz rekomendowany przez Lewicę oraz Sławomir Patyra proponowany przez koalicję Polską i Koalicję Obywatelską - to kolejni kandydaci na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W piątek upłynął termin zgłaszania kandydatów, a wybór Rzecznika odbędzie się prawdopodobnie podczas posiedzenia Sejmu w połowie kwietnia.

20.03.2021

WSA: Gmina nie może nakazać wyprowadzania psa na smyczy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie wprowadził generalny obowiązek prowadzenia psów na uwięzi. Prokurator wniósł skargę i okazało się, że słusznie. Nakaz ten nie uwzględniał bowiem specyficznych cech biologicznych, wieku, stanu zdrowia i fizjologii zwierząt. Tym samym mógł naruszać zasadę proporcjonalności i humanitaryzmu.

20.03.2021

WSA: Egzekucja zaległych alimentów nie powinna prowadzić do korzystania z pomocy społecznej

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Mężczyzna, która przebywał w zakładzie karnym zwrócił się o umorzenie zaległości alimentacyjnych. Organy, bez głębszej analizy sprawy, odmówiły. WSA w Gliwicach wskazał, że powinny one mieć na uwadze skutki, jakie może wywołać ich decyzja. Egzekucja zaległych świadczeń może bowiem prowadzić do sytuacji, w której dłużnik Skarbu Państwa stanie się beneficjentem środków z pomocy społecznej.

19.03.2021

Nie każdy zużyty towar jest odpadem – uwaga na konsekwencje prawne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy, których działalność dotyczy zużytych rzeczy, często traktują je jak zwykłe towary. Nie mają przy tym świadomości, że popełniają błąd, który może sprowadzić na nich konsekwencje w postaci sankcji prawnych. Takie uznaniowe działanie jest nieprawidłowe, jeśli mamy do czynienia z odpadami - piszą Dawid Krakowiak, Karol Szymańczyk z kancelarii Dentons.

19.03.2021

Unijne dyrektywy wdrażamy często z opóźnieniem, chyba że są korzystne dla rządu

Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Podatki międzynarodowe Ochrona konkurencji

Rozwiązania korzystne dla firm implementowane są z opóźnieniem. Pozostałe z kolei – często wchodzą u nas w życie przed wymaganym terminem i są bardziej restrykcyjne niż wymaga tego Unia. Najnowszym przykładem są przepisy o wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ale takie problemy dotyczą też podatków.

19.03.2021

Sędziowie pokoju przy starostwach i "pod okiem" prezesów sądów rejonowych - jest projekt MS

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sędziowie pokoju mieliby być wybierani w wyborach bezpośrednich, ich liczba uzależniona byłaby m.in. od liczby spraw i mieszkańców w danym powiecie. Zajmowaliby się sprawami cywilnymi, w których wartość przedmiotu sporu wynosiłby do 10 tys. zł, wykroczeniami i najprostszymi sprawami karnymi - wynika z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.

18.03.2021

Sejm o rekompensatach w ramach Funduszu Wsparcia Kultury

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Posłowie przegłosowali przyjęcie informacji ministra kultury na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Rekompensata dotyczyła utraconych z powodu epidemii przychodów dla sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł.

17.03.2021

Szkolenia w służbie cywilnej – jest plan na 2021 rok

Administracja publiczna

Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na ten rok został ustalony przez Szefa Służby Cywilnej i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej. Forma szkoleń będzie dostosowana do nauki zdalnej. Wśród tematów między innymi zarządzanie projektami, skuteczna rekrutacja zdalna, szkolenia zdalne oraz metody pozyskiwania informacji.

17.03.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski