W budżecie coraz wyższe wpływy z podatków

Finanse publiczne Administracja publiczna

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 roku dochody budżetu państwa wyniosły 130 mld zł i były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe w tym samym okresie były wyższe o ok. 3,9 mld zł. Największy wzrost nastąpił w CIT. Z VAT wpływy były jednak niższe. Takie dane podało w środę Ministerstwo Finansów.

29.05.2019

Oficjalne wyniki: wysokie zwycięstwo PiS w wyborach europejskich 

Administracja publiczna

PiS 45,38 proc., KE 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. - takie oficjalne wyniki niedzielnego głosowania podała w poniedziałek po południu, na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza. Pozostałe ugrupowania uzyskały poniżej 5 proc. głosów i nie będą uczestniczyć w podziale mandatów.

27.05.2019

WSA: Dorosła siostra odbierze polecony

Ordynacja Administracja publiczna

Doręczenie pisma jest prawidłowe, jeśli zamiast adresata listu jego odbiór pokwituje dorosły domownik przebywający w mieszkaniu. W orzecznictwie przyjmuje się, że gdy taka osoba potwierdzi, że odebrała korespondencję, to uznaje się, że przekazała ją też adresatowi - orzekł WSA w Szczecinie.

27.05.2019

Na rozliczenia z fiskusem wpływa nie tylko prawo podatkowe

Prawnicy Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

Prawo podatkowe jest częścią całego systemu prawa. Na poprawność rozliczeń wpływają nie tylko ustawy podatkowe. Pod uwagę trzeba brać także przepisy należące do innych dziedzin prawa m.in. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

27.05.2019

Wybory europosłów rozpoczęły się bez przeszkód

Administracja publiczna

Zakończenie głosowania do Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej 26 maja 2019 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. W związku z tym obwodowe komisje wyborcze mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki głosowania w obwodzie od godz. 23.00 czasu polskiego w poniedziałek, 26 maja 2019 r.

26.05.2019

Zmiany w ustawie o pomocy publicznej z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Zmiany sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej zawiera nowelizację ustawy ws. pomocy publicznej, którą właśnie podpisał prezydent. Jej celem jest dostosowanie tej ustawy do przepisów Unii Europejskiej.

25.05.2019

WSA: Wnioski o udostępnienie informacji publicznej nie są po to, by dokuczać urzędom

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Skarżąca składała liczne wnioski o udzielenie jej informacji publicznej. Żądania nie wynikały jednak z troski o dobro publiczne, ale z dążenia do szykanowania pracowników urzędu pracy. Skarżąca utrudniała funkcjonowanie urzędu. To nadużycie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

24.05.2019

Na wybory z dowodem osobistym lub aplikacją mObywatel w smartfonie

Administracja publiczna Wybory

Wyborcy będą mogli pobrać kartę do głosowania nie tylko z dowodem osobistym, ale również z aplikacją mObywatel – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Taką możliwość potwierdza uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Problem może powstać, gdy lokalna komisja nie będzie chciała uznać mTożsamości.

23.05.2019

SA: Kościół odmówił powódce remontu grobu, więc mógł zostać pozwany

Administracja publiczna

Powódka nie była spokrewniona ani spowinowacona z dysponentem grobu. Został tam natomiast pochowany jej ojciec i jego partnerka, z którymi powódka miała bliskie relacje. Powódka mogła zatem żądać uznania jej praw do grobu w procesie przeciwko diecezji kościelnej zarządzającej cmentarzem - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

23.05.2019

Program Kolej Plus ma przywrócić pociągi do miast i miasteczek

Administracja publiczna

Prostsze procedury finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych, wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji oraz kwestie gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach - przewiduje projekt zmian ustawy o transporcie kolejowym.

22.05.2019

Miasta chcą od rządu zwrotu wydatków na zmiany w oświacie

Administracja publiczna Finanse Finansowanie oświaty

Największe miasta żądają od państwa zwrotu ponad 100 mln złotych za "deformę" oświaty. Samorządy podkreślają, że to dopiero początek ich roszczeń. Jednak dalsza ścieżka postępowania może okazać się wyboista, bo brakuje dokładnych standardów, dzięki którym dałoby się zdefiniować, jakie wydatki na prowadzenie placówek oświatowych państwo ma obowiązek zwrócić gminie.

22.05.2019

Rejestr Danych Kontaktowych umożliwi bezpośredni kontakt urzędnika z obywatelem

Administracja publiczna

Nowy rejestr umożliwi gromadzenie naszych danych kontaktowych dostępnych dla urzędów. Urzędnik będzie mógł zadzwonić i przypomnieć o upływie terminu ważności dokumentu czy zakończeniu załatwienia sprawy. Rejestr Danych Kontaktowych skróci postępowania przed organami administracji i ułatwi obywatelom kontakt z urzędami.

21.05.2019

KRRiT nie oceni zawartości "pasków" w TVP

Administracja publiczna

Dostarczanie przez publiczną telewizję na paskach w programach informacyjnych i publicystycznych nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informację od komentarza sprawia, że należy uznać, iż osoby odpowiedzialne za treść „pasków” mogły nie wypełnić ustawowego obowiązku dostarczania obywatelom rzetelnej informacji

20.05.2019

RPO protestuje przeciwko deklaracjom anty-LGBT

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Deklaracje „przeciw ideologii LGBT”, uchwalone w ostatnim czasie przez Radę Powiatu w Świdniku, Sejmik Województwa Lubelskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego budzą poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania

18.05.2019

Polska słabo chroni mniejszości seksualne

Prawo karne Administracja publiczna

Dopiero 38 miejsce, na 49 państw Europy, zajmuje Polska pod względem poszanowania praw człowieka wobec osób LGBTI - wynika z rankingu Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów (ILGA Europ). Jego autorzy zalecają Polsce m.in. wprowadzenie związków partnerskich i penalizację przestępstw z nienawiści z powodu orientacji seksualnej.

17.05.2019

Od 31 maja elektronicznie przed sądami administracyjnymi

Administracja publiczna Nowe technologie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma będą doręczane stronom cyfrowo, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże adres mailowy.

17.05.2019

Działanie Karty Polaka zostanie rozszerzone na wszystkie kraje

Administracja publiczna

Posłowie przyjęli poprawki Senatu do projektu zmian ustawy o Karcie Polaka. Obecnie uprawnienia z niej wynikające przyznawane są osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, nowelizacja rozszerza je na cały świat. Osoby ubiegające się o dokument muszą wykazać swój związek z polskością.

17.05.2019

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  

16.05.2019