Prawo.pl

Rząd skróci czas na decyzje dla dróg samorządowych, ale nie krajowych

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze
Rząd chce znosić bariery administracyjne, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Chce m.in. skrócić terminy wydawania decyzji przez zarządców dróg samorządowych, zostawiając jednocześnie dotychczasowy 30-dniowy okres dla zarządcy dróg krajowych. Zdaniem samorządowców to krzywdzące, bo długość terminów nie powinna zależeć od kategorii drogi.
Robert Horbaczewski
21.11.2022
Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze
Rada gminy uchwaliła statut, zgodnie z którym, w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego miał mieć decydujące znaczenie przy podejmowaniu uchwał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe. Zgodnie bowiem z ustawą, uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością, a więc przyznanie głosu decyzyjnego nie znajduje uzasadnienia w przepisach.
Dorian Lesner
21.11.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W naszym systemie ochrony zdrowia nie były kontynuowane zmiany wprowadzone w 1999 roku, co spowodowało szybkie odejście od założeń reformy i powolny powrót do systemu nakazowo-rozdzielczego. Każdy nowy minister zdrowia chciał być oryginalny i odrzucał dokonania swoich poprzedników. W konsekwencji powstał chaotyczny zlepek elementów z różnych systemów.
Józef Kielar
21.11.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prowadzący śledztwo w sprawie eksplozji rakiety w Przewodowie mają nagrania z kamer Straży Granicznej, ale nie pokazują one ze stuprocentową pewnością, skąd został wystrzelony pocisk – powiedział premier Mateusz Morawiecki w niedzielę w Helsinkach. W piątek eksperci zakończyli prace na miejscu zdarzenia.
PAP Robert Horbaczewski
20.11.2022
Prawo karne Ukraina
Musimy wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, tak, żeby było trudniej dokonywać jakiś manipulacji, czy fałszerstw - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zmiany miałyby dotyczyć metody liczenia głosów, obowiązku nagrywania przebiegu głosowania, miałby też powstać system Zjednoczonej Prawicy do kontroli wyborów.
Krzysztof Sobczak
20.11.2022
Administracja publiczna Wybory
Konieczne jest szczegółowe uregulowanie ustawowe wydawania czy finansowania prasy lokalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, tak jak w przypadku mediów publicznych na poziomie ogólnopolskim – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Swoje zastrzeżenia ponownie przedstawił ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.
Robert Horbaczewski
20.11.2022
Samorząd terytorialny
Zmiany w specustawie mieszkaniowej powinny pomóc deweloperom, gdyż umożliwią im realizację inwestycji na terenach, na których obecnie nie jest to możliwe, co przy obecnym braku dostępnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową będzie dla nich niezwykle pomocne. Zapewne spowoduje to, że więcej niż do tej pory inwestycji realizowanych będzie w centrum miast.
Michał Siembab
19.11.2022
Budownictwo
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na apel samorządów w sprawie wydłużenia terminu wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Gminy będą miały na dostosowanie schronisk do nowych przepisów jeszcze 12 miesięcy. Chodzi m.in. o wielkość boksów i wyższe standardy weterynaryjne.
Maria Dec-Kiełb
19.11.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Gasną uliczne latarnie - RPO pyta o bezpieczeństwo publiczne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na władze gminy Bojanowo dotycząca obowiązku oświetlenia ulic na terenie gminy. Obywatelka w swojej skardze stwierdziła, że "wyłączanie oświetlenia" zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Rzecznik poprosił burmistrza Bojanowa o wyjaśnienia. Ale ten sam problem jest w wielu miejscowościach.
Maria Dec-Kiełb
18.11.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Blisko 2 mld euro na transformację cyfrową w Polsce

Samorząd terytorialny Nowe technologie
Blisko 2 mld euro będzie można przeznaczyć na wsparcie transformacji cyfrowej w całej Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 – poinformował Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. M.in. na rozwój internetu o przepustowości min. 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz zaawansowane e-usługi publiczne i działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Robert Horbaczewski
18.11.2022
Samorząd terytorialny Nowe technologie

GUS: Najwyższe zarobki na Mazowszu, najniższe na Warmii i Mazurach

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku odnotowane zostało w województwie mazowieckim i wyniosło 6735,13 zł. – podał w piątek, w obwieszczeniu, Główny Urząd Statystyczny. Najniższe wynagrodzenie było natomiast w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosło 4884,89 zł.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
MSWiA nie wycofuje się z pomysłu instalowania na prywatnych telefonach aplikacji RSO i Alarm 112. Pierwotnie resort chciał ten obowiązek przerzucić na niezdefiniowanych autoryzowanych sprzedawców telefonów. W najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej mają się tym zająć operatorzy ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. Eksperci wskazują na luki pomysłu i stawiają pytania o inwigilację.
Robert Horbaczewski
18.11.2022
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Sejm uchwalił w środę 16 listopada ustawę, która finansowanie niektórych obszarów systemu ochrony zdrowia przenosi z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej Sejm nie zgodził się na wniosek Komisji Zdrowia o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Późnym wieczorem Sejm uchwalił nowelizację.
Katarzyna Nocuń
17.11.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Ustawa uchwalona - pijany właściciel straci auto, inny zapłaci jego równowartość

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Konfiskatę pojazdu lub zapłatę jego równowartości w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości przewiduje nowelizacja prawa karnego, którą 16 listopada ostatecznie uchwalił Sejm. Niektórzy prawnicy podnoszą, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne, a kuratorzy wątpią, czy uda się ściągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych od skazanego, skoro dziś trudno wyegzekwować o wiele mniejszą nawiązkę.
Robert Horbaczewski
17.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowana przez Polskę 10 lat temu, jest podstawą do budowania polityki społecznej wobec tej grupy, jednak eksperci mają wątpliwości, czy organizacje działające na rzecz szeroko pojętych praw człowieka, widzą w tym nurcie osoby z niepełnosprawnościami i ich potrzeby. Z drugiej strony, same organizacje działające w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami, nie zawsze jednakowo interpretują zapisy dokumentu.
Beata Dązbłaż
17.11.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
Polacy mają problemy z zaangażowaniem w pracy – to opinia krążąca od lat w polskiej dyskusji o zatrudnieniu. Najnowsze badanie Pracuj.pl wskazuje, że nie jest z tym tak źle. Zaangażowanie się w bieżące obowiązki deklaruje aż 79 proc. respondentów serwisu. Jednak jednocześnie badanie wskazuje na kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
17.11.2022
Rynek Prawo pracy

Państwa członkowskie kończą negocjacje w sprawie budżetu UE na 2023 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne
Porozumieniem zakończyły się negocjacje w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok prowadzone pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą UE. Podczas ustaleń szczególną uwagę zwrócono na wsparcie dla tzw. zielonej i cyfrowej transformacji oraz działania związane z prowadzoną w dalszym ciągu wojną na Ukrainie, na które dodatkowo zwiększono środki finansowe.
Malwina Pasternak-Janik
17.11.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne

Społeczeństwo się starzeje, a prawo nie chroni seniorów przed nadużyciami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Magiczne kołdry, cudowne garnki, a wszystko na raty z lichwiarskimi odsetkami - nie trzeba mieć Alzheimera czy innej neurozwyrodnieniowej choroby przebiegającej z otępieniem, by paść ofiarą oszustów. Jednak to właśnie ludzie starzy i chorzy są na celowniku i stają się ofiarami nieuczciwych sprzedawców. Prawo nie chroni ich przed skutkami błędnych decyzji i nie pomaga ich rodzinom.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
17.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Na razie wiadomo tyle, że w leju po wybuchu w Przewodowie ujawniono, z jakiego systemu rakietowego pochodzą odłamki. Mimo że teren badają liczne służby, także wojskowe, śledztwo prowadzi cywilna prokuratura. Zdaniem ekspertów, może to utrudniać ustalenie faktów. Ale niezależnie od szumnych wypowiedzi niektórych polityków niewykluczone, że na oficjalne ustalenia trzeba będzie poczekać wiele tygodni.
Robert Horbaczewski
16.11.2022
Prawo karne Ukraina Wojsko
Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2022
Prawo pracy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. na wójta gminy Dobrzyniewo Duże za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Doszło do kradzieży służbowego komputera z danymi osobowymi, na którym nie zastosowano odpowiednich zabezpieczeń.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Samorząd terytorialny RODO
Dokument rozwodowy sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego w państwie członkowskim, który zawiera porozumienie w sprawie rozwodu zawarte przez małżonków i potwierdzone przez nich przed tym urzędnikiem zgodnie z uregulowaniami tego państwa, stanowi „orzeczenie” w rozumieniu rozporządzenia Bruksela II bis - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Prawo rodzinne Prawo unijne
Okazjonalna praca zdalna będzie odpowiednikiem dzisiejszej pracy z domu, czyli home-office, (HO), która już jest traktowana jako forma benefitu przysługującego pracownikom. Natomiast docelowo będzie to uprawnienie pracownicze wynikające bezpośrednio z nowych przepisów wdrożonych do Kodeksu Pracy – pisze Hubert Kowalski z firmy doradczej zajmującej się planowaniem czasu pracy.
Hubert Kowalski
16.11.2022
Prawo pracy
Pieniądze dla szpitali w formie dotacji celowych mają być przyznawane na drodze konkursu. Z obecnego brzmienia projektowanych przepisów nie wynika jednak jasno, czy będą mogły z nich skorzystać szpitale powiatowe, czy wyłącznie wojewódzkie. Wykluczone z konkursu byłyby szpitale samorządowe funkcjonujące w formie spółek. Zastrzeżenie budzi też niska kwota: 405 mln zł wyłącznie na 2023 rok.
Katarzyna Nocuń
16.11.2022
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Już wkrótce pozwolenia na budowę tylko cyfrowe - budzi to protest rynku

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje, by całkowicie zrezygnować z tradycyjnej formy załatwiania formalności budowlanych, czyli papierowej. Dozwolona ma być jedynie forma cyfrowa. Nikomu jednak taki pomysł się nie podoba. Pozbawiłby bowiem miliony Polaków możliwości legalnej budowy. Nie są też do tego przygotowane urzędy. Resort nie chce się jednak wycofać ze swojego pomysłu.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.11.2022
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Polecenia wydawane samorządom przez wojewodę będą finansowane z Funduszu Ochrony Ludności. Przewidziano większą rolę samorządów w systemie ochrony ludności. Rząd chce zachować dwa nowe stany nadzwyczajne: pogotowia i zagrożenia, ale dookreśla, z jakimi wiążą się obowiązkami. Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, do którego dotarło Prawo.pl, uwzględnia część uwag samorządowców.
Robert Horbaczewski
16.11.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Polskie władze analizują czy po eksplozji w powiecie hrubieszowskim, w której zginęły dwie osoby, są przesłanki do uruchomienia procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Takie konsultacje odbyły się m.in. w lutym br., w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i oświadczeniem Władimira Putina o rozpoczęciu "operacji specjalnej w Donbasie".
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
15.11.2022
Administracja publiczna
Problem przedłużających się procesów scaleniowych ma rozwiązać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, którą 14 listopada podpisał prezydent Andrzej Duda.
Robert Horbaczewski
15.11.2022
Samorząd terytorialny
Według Komendanta Stołecznego Policji demonstracja „Przeciw faszyzmowi" z 15 sierpnia 2022 r. nie była „zgromadzeniem spontanicznym", bo jej uczestnicy „nawoływali się do gromadzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych”. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wcześniejsze komunikowanie się uczestników zgromadzenia publicznego nie może przesądzać, że nie ma ono charakteru spontanicznego.
Krzysztof Sobczak
15.11.2022
Policja
Ogromne braki kadrowe wśród lekarzy powodują, że pogarsza się dostępność do świadczeń, coraz dłużej trzeba czekać na wizytę albo szukać pomocy medycznej w odległej często miejscowości. Efektem zaniedbania problemów systemu opieki zdrowotnej jest też praktyczna prywatyzacja świadczeń. Lekarze odchodzą z nieprzyjaznego i przeciążonego publicznego systemu do udzielania usług prywatnych.
Józef Kielar
15.11.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne