Większość organizacji pozarządowych odczuwa negatywny wpływ pandemii i wprowadzonych ograniczeń – musiały zawiesić część działań, straciły źródła finansowania, nie miały kontaktu z odbiorcami. Skutki COVID najmocniej odcisnęły się na organizacjach z małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.03.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Niemal 40 proc. obszarów rolnych i leśnych w Polsce jest silnie zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej, a w dorzeczu Odry ponad 50 proc. Tymczasem z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że działania dotyczące gospodarki wodnej nie są ani konsekwentne, ani spójne. Mimo że problem jest znany od dłuższego czasu, to wciąż brakuje spójnej koncepcji, która zapewniłaby strategiczne i systemowe ujęcie gospodarowania wodą w rolnictwie.
Agnieszka Matłacz
22.03.2021
Administracja publiczna
Samoocena służy do poprawy zarządzania. Pokazuje kierownictwu obszary do poprawy, pomaga zarządzać ryzykiem, pozwala sprawdzać wiedzę pracowników dotyczącą ważnych, nowych zagadnień, jak etyka czy bezpieczeństwo informacji. Pracownikom natomiast pozwala w bezpieczny sposób przekazać uwagi dotyczące funkcjonowania urzędu – mówi audytor Robert Lipka.
Hanna Hendrysiak
22.03.2021
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

WSA: Strata nie jest podstawą do niezatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Szpital przygotował roczne sprawozdanie finansowe, z którego wynikała strata netto w kwocie ponad 5 mln zł. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez biegłego rewidenta, ale rada powiatu odmówiła zatwierdzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wskazał, że sam fakt wystąpienia straty nie mógł stanowić przesłanki do podjęcia takiej uchwały i stwierdził jej nieważność.
Dorian Lesner
22.03.2021
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nowe zamówienia publiczne powodują chaos, część samorządów wstrzymuje przetargi

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Nowe technologie
Samorządy nie radzą sobie z nowym prawem zamówień publicznych. Ich zdaniem nowe przepisy nie ułatwiają, a skomplikują proces przetargowy. Są problemy techniczne i wiele nowości. Przez niewystarczające wyjaśnienia i nieprzygotowanie urzędników, dla których brakuje miejsc na szkoleniach, mogą pojawić się błędy, których skutki samorządy poniosą w przyszłości. Część z nich wstrzymuje się z ogłaszaniem nowych przetargów.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.03.2021
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Nowe technologie

Są kandydaci - ruszy kolejna próba wyboru RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Bartłomiej Wróblewski z ramienia PiS, Piotr Ikonowicz rekomendowany przez Lewicę oraz Sławomir Patyra proponowany przez koalicję Polską i Koalicję Obywatelską - to kolejni kandydaci na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W piątek upłynął termin zgłaszania kandydatów, a wybór Rzecznika odbędzie się prawdopodobnie podczas posiedzenia Sejmu w połowie kwietnia.
Krzysztof Sobczak
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Samorządy, NGO i wszyscy zainteresowani zaproszeni do dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
W poniedziałek ruszają wysłuchania publiczne Krajowego Planu Odbudowy. Budzi on wiele zastrzeżeń środowisk samorządowych i społecznych. Zarzucają pomijanie grup, które wymagają szczególnego wsparcia w czasie i po pandemii. Swoje uwagi i postulaty przedstawiają też organizacje pozarządowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.03.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo

WSA: Gmina nie może nakazać wyprowadzania psa na smyczy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie wprowadził generalny obowiązek prowadzenia psów na uwięzi. Prokurator wniósł skargę i okazało się, że słusznie. Nakaz ten nie uwzględniał bowiem specyficznych cech biologicznych, wieku, stanu zdrowia i fizjologii zwierząt. Tym samym mógł naruszać zasadę proporcjonalności i humanitaryzmu.
Dorian Lesner
20.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował w piątek, że wybory przedterminowe nie będą przeprowadzane do końca kwietnia. MSWiA wystąpiło do Głównego Inspektora Sanitarnego o opinię w tej sprawie. Wybory planowane na maj są na razie pod znakiem zapytania.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2021
Wybory Koronawirus a prawo
Samorząd Warszawy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarży wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie obowiązującej obecnie uchwały śmieciowej ze stycznia tego roku. Chodzi o ustalenie różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Mężczyzna, która przebywał w zakładzie karnym zwrócił się o umorzenie zaległości alimentacyjnych. Organy, bez głębszej analizy sprawy, odmówiły. WSA w Gliwicach wskazał, że powinny one mieć na uwadze skutki, jakie może wywołać ich decyzja. Egzekucja zaległych świadczeń może bowiem prowadzić do sytuacji, w której dłużnik Skarbu Państwa stanie się beneficjentem środków z pomocy społecznej.
Dorian Lesner
19.03.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna

Rząd apeluje o zdalną pracę, ale w urzędach to trudne

Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
Z powodu narastającej pandemii rząd apeluje o pracę zdalną, jednak urzędy doszły już do ściany. Nie jest ona możliwa w wielu przypadkach - zgodnie z prawem klient musi się stawić osobiście, bo dedykowane systemy do obsługi są tylko na miejscu. Wreszcie - bo nie ma sprzętu czy połączenia z siecią. Tam, gdzie raczej nie pracuje się „z domu”, urzędnicy mogą pracować rotacyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, których działalność dotyczy zużytych rzeczy, często traktują je jak zwykłe towary. Nie mają przy tym świadomości, że popełniają błąd, który może sprowadzić na nich konsekwencje w postaci sankcji prawnych. Takie uznaniowe działanie jest nieprawidłowe, jeśli mamy do czynienia z odpadami - piszą Dawid Krakowiak, Karol Szymańczyk z kancelarii Dentons.
Dawid Krakowiak Karol Szymańczyk
19.03.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Unijne dyrektywy wdrażamy często z opóźnieniem, chyba że są korzystne dla rządu

Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Ochrona konkurencji
Rozwiązania korzystne dla firm implementowane są z opóźnieniem. Pozostałe z kolei – często wchodzą u nas w życie przed wymaganym terminem i są bardziej restrykcyjne niż wymaga tego Unia. Najnowszym przykładem są przepisy o wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ale takie problemy dotyczą też podatków.
Krzysztof Koślicki
19.03.2021
Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Ochrona konkurencji

Rząd prosi samorządy o ulgi dla firm, a samorządy piszą w tej sprawie do rządu

Finanse samorządów Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do ministra finansów o zwrócenie się do samorządów o przychylne podejście do wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulg podatkowych. Minister pisze do prezesów regionalnych izb obrachunkowych, organów nadzoru nad finansami samorządów. Tymczasem samorządy warmińsko-mazurskie proszą premiera o wsparcie.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.03.2021
Finanse samorządów Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Powiaty: Naprawdę będziemy odholowywać hulajnogi elektryczne?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Związek Powiatów Polskich martwi się tym, że procedowana właśnie przez Senat ustawa mająca uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych przewiduje, że do ich usuwania z dróg znajdą zastosowanie… normalne reguły z art. 130a Prawa o ruchu drogowym, czyli dotyczące usuwania na przykład samochodów. - To absurdalne „strzelanie z armaty do wróbla” - ocenia Związek.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Sędziowie pokoju mieliby być wybierani w wyborach bezpośrednich, ich liczba uzależniona byłaby m.in. od liczby spraw i mieszkańców w danym powiecie. Zajmowaliby się sprawami cywilnymi, w których wartość przedmiotu sporu wynosiłby do 10 tys. zł, wykroczeniami i najprostszymi sprawami karnymi - wynika z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Organizacje pozarządowe są lekceważone i nierozumiane przez szefów samorządów, często współpraca zależy od urzędnika wyznaczonego do tych spraw. Samorządy nie mają pieniędzy, co może być zrozumiałe, ale brakuje też konsultacji i traktowania ngo jak partnerów. Nawet jak informacja znajdzie się w BIP, to uwagi idą do szuflady, a radni często nie są o nich informowani.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.03.2021
Samorząd terytorialny

Sejm o rekompensatach w ramach Funduszu Wsparcia Kultury

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Posłowie przegłosowali przyjęcie informacji ministra kultury na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Rekompensata dotyczyła utraconych z powodu epidemii przychodów dla sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Raport: Zostały 3 miliony pieców do wymiany

Samorząd terytorialny Środowisko
Polski Alarm Smogowy i Instytut Ekonomii Środowiska zbadały, jak wygląda kwestia wymiany „kopciuchów” i świadomość konieczności usunięcia trujących pieców. W raporcie przedstawiają postępy w walce ze smogiem i co jeszcze należy w tym zakresie zrobić.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na ten rok został ustalony przez Szefa Służby Cywilnej i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej. Forma szkoleń będzie dostosowana do nauki zdalnej. Wśród tematów między innymi zarządzanie projektami, skuteczna rekrutacja zdalna, szkolenia zdalne oraz metody pozyskiwania informacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Administracja publiczna

Metr ogródka za grosz, niższe czynsze, brak opłat za śmieci – to wsparcie gmin dla firm

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Samorządy cały czas wspierają, jak mogą, przedsiębiorców działających na swoim terenie. Grosz za metr kwadratowy dziennie ogródka kawiarnianego, czyli obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla restauratorów – to niektóre przykłady. Zawieszają też opłaty za zagospodarowanie odpadów, jeśli nie powstawały wskutek braku działalności.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2021
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Notariusz musi zdawać sobie sprawę z wagi informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Natomiast sąd dyscyplinarny musi wziąć pod uwagę funkcje rejestrów publicznych z punktu widzenia polityki państwa. To nie jest rytuał bez znaczenia, gdyż ma on głęboki sens społeczny - orzekła Izba Dyscyplinarna uznając za zasadną kasację ministra sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Prawo cywilne Prawnicy Administracja publiczna
Rada Ministrów chce, żeby wnioski o przyznanie świadczeń w programach wspierających rodziny, inne pisma, zawiadomienia i decyzje mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej, jeśli postanowi tak w rozporządzeniu. Dla osób, które nie mają możliwości wnioskowania online ma być zapewniony dostęp do środków technicznych i pomoc urzędnika.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.03.2021
Pomoc społeczna Nowe technologie
Rząd przyjął we wtorek projekt przepisów, które pozwolą wprowadzić w szkołach dodatkowe zajęcia dla uzupełnienia powstałych w wyniku nauki zdalnej ewentualnych braków w opanowaniu wymagań ustalonych w podstawie programowej. Projekt, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, przewiduje powiększenie w tym celu subwencji oświatowej.
Krzysztof Sobczak
16.03.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W nowej perspektywie finansowej w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej nie będzie pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich. Tymczasem samorządy podkreślają, że takie projekty w największym stopniu wpływają na standard i jakość życia mieszkańców wsi. A Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczy, że to przez drastyczne zmniejszenie środków programu.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.03.2021
Samorząd terytorialny
Sześć osób zaangażowanych w strukturach rządu w proces legislacyjny otrzymało od premiera Matusza Morawieckiego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji. W ubiegłym roku wyróżnienia te otrzymały 63 osoby, a w 2021 roku szef rządu nadał Odznakę już 122 osobom.
Krzysztof Sobczak
15.03.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Sposób nazywania jednostek samorządowych budzi wątpliwości. Może to dlatego, że prawodawca jest niekonsekwentny w nazywaniu jednostek samorządu. Miasta, którym „przysługują prawa powiatu”, pozostają nadal gminami. Tymczasem kłopot pojawia się, kiedy nazwa jest taka sama, a chodzi o zupełnie inne jednostki, oddalone od siebie o setki kilometrów.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.03.2021
Samorząd terytorialny

Wiele spraw urzędowych można załatwić online, ale niektórych się nie da

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Mimo wielu e-usług, jakie udało się uruchomić w administracji, wciąż do załatwienia niektórych spraw trzeba stawić się osobiście przed urzędnikiem. To między innymi rejestracja zgonu, oświadczenie o uznaniu ojcostwa czy odbiór karty pojazdu. Przy kontaktach online trzeba pamiętać o posiadaniu zdalnej możliwości potwierdzenia tożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Lokalne władze przyznały osobowość prawną Magpie River, znanej rzece w północnej części prowincji Quebec. To pierwsza taka decyzja w Kanadzie, a wypracowały ją wspólnie lokalna rada Inuitów i władze administracyjne. Bo nadawanie osobowości prawnej rzekom może być skuteczniejszą ochroną niż wpisywanie na listy obszarów chronionych.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski