Tarcza prawna - rząd chce uprościć formalności budowlane

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Budownictwo Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt Tarczy prawnej, do którego dotarło Prawo.pl. Szykują się kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych, a gminy, które będą zwlekać z wydaniem warunków zabudowy, zapłacą kary. Łatwiej też będzie budować w centrach miast. Zmiany dotyczą również m.in. bonu turystycznego, podatków, ubezpieczeń społecznych czy zdrowia.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.05.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Budownictwo Nowe technologie

RIO apeluje o przestrzeganie jawności podczas debat budżetowych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Grażyna Wróblewska zaapelowała o przestrzeganie zasady jawności wynikającej z ustawy o finansach publicznych podczas procedowania nad uchwałami budżetowymi. Przypomina o tym w piśmie, które skierowała do jednostek samorządu terytorialnego z regionu.
Robert Horbaczewski
27.05.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powoła Radę ds. Samorządu Terytorialnego, która ma być płaszczyzną debaty z samorządowcami. To tu ma odbywać się analiza obowiązującego prawa, przedstawianie nowych pomysłów i rozwiązań, które mają przekładać się później na działania legislacyjne. W jej skład wejdzie ponad dwudziestu przedstawicieli samorządów i doradców prezydenckich.
Agnieszka Matłacz
27.05.2021
Administracja publiczna
Rząd do wsparcia szczepień wykorzystuje model, który zadziałał podczas wyborów prezydenckich. Wtedy promował frekwencję wozami strażackimi, teraz nagrodami finansowymi dla samorządów. Samorządowcy wskazują jednak, że trudno im promować szczepienia, skoro nie wiedzą nawet ile mieszkańców zaszczepiło się. Problemem też jest wciąż dostępność szczepionek.
Robert Horbaczewski
27.05.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia

Już nie gminy, lecz ZUS ma wypłacać świadczenia 500 plus

Samorząd terytorialny Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia 2022 roku nowe wnioski o 500 plus będzie rozpatrywał ZUS. On też będzie wypłacał świadczenia - w gestii samorządów pozostaną tylko te, które zostaną przyznane do końca tego roku. Taki pomysł na centralizację i automatyzację procesu ma resort rodziny. Nie wiadomo jednak, jak ZUS będzie weryfikował prawo do świadczenia wychowawczego.
Grażyna J. Leśniak
27.05.2021
Samorząd terytorialny Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

GIS: Fontanny mogą działać, ale trzeba je dezynfekować

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Nie ma zakazu działania fontann, instalacji wodnych i tężni ulicznych. Należy im jednak zapewnić odpowiednią dezynfekcję wody i pamiętać o zachowaniu dystansu. Większym problemem od wirusa SARS-CoV-2 mogą być bakterie z rodzaju Legionella- przypomniał w środę Główny Inspektor Sanitarny.
Robert Horbaczewski
26.05.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przyjęte

Finanse publiczne Administracja publiczna
W środę rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020. Z dokumentu wynika, że dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł.
Krzysztof Koślicki
26.05.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna

MSWiA: Na magistracie nie zawiśnie „Urzōnd Miasta Katowice”

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie ma podstaw prawnych do tego, aby na budynkach urzędu gmin umieszczać tablice w etnolekcie śląskim. Społeczność śląska nie jest ujęta w katalogu uznawanych w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych, a etnolekt śląski nie został uznany za język regionalny – wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Robert Horbaczewski
26.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Stolica pomaga przedsiębiorcom w czasie pandemii

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Obniżki czynszów, ulgi podatkowe czy niższe stawki za ogródki gastronomiczne – to niektóre z licznych form pomocy Warszawy dla działających w tym mieście przedsiębiorców, którzy ucierpieli w czasie pandemii. Miasto szacuje, że łączna wartość wsparcia przekroczyła 75 mln zł. Pomoc trafiła do ponad 8,5 tys. przedsiębiorców.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Rozszerzona odpowiedzialność producentów ma zwiększyć poziom recyklingu opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało założenia projektu, a branża opakowań ma wiele uwag. Proponuje, aby koordynację systemu zbiórki części odpadów np. tworzyw sztucznych lub szkła, przejęły od samorządów organizacje sektora prywatnego.
Robert Horbaczewski
26.05.2021
Środowisko Odpady Prawo unijne

Roszczenia prywatnych przedszkoli uderzają w miasta

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Prywatne przedszkola drenują budżety miast. Żądają od nich wypłaty zaległych dotacji, a w grę wchodzą grube miliony złotych. W tej chwili w sądach toczy się 50 tego typu spraw, a ostatnio Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Przasnysza. Władze tego miasta liczą, że dzięki niej przerwą złą passę gmin. Niedawno w SN w takiej sprawie przegrał Wałbrzych.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W gminie przeprowadzono konkurs na dyrektora szkoła, a jego zwycięzcę wójt powołał na stanowisko dyrektora szkoły. Wojewoda, który kontrolował przebieg konkursu zarzucił wójtowi istotne naruszenie przepisów ustawy o systemie oświaty. Przy wyborze składu komisji konkursowej jako swoich przedstawicieli wójt powołał bowiem radnych gminy.
Marek Sondej
26.05.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa w siedmiu parkach narodowych. Lista stwierdzonych nieprawidłowości jest długa. W sprawie przetargu w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2018 r. Izba skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura wszczęła śledztwo.
Agnieszka Matłacz
25.05.2021
Środowisko Administracja publiczna
Kwitnie proceder bezpodstawnego posługiwania się w miastach kartami parkingowymi dla niepełnosprawnych. Ani straż miejska, ani policja, nie mają narzędzi, aby z tym walczyć. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej zapowiada, że dopiero w przyszłym roku rozpocznie pracę nad budową centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.
Robert Horbaczewski
25.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Związek Powiatów Polskich krytycznie ocenia nowe wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uważa, że zmiana wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może utrudnić samorządom korzystania z rządowego wsparcia. Samorządy pozbawiono też dotacji na przeciwdziałanie skutkom klęsk.
Robert Horbaczewski
24.05.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ciągle zmieniające się uwarunkowania prawne stawiają nie lada wyzwania zarówno przed władzami samorządowymi, jak i mieszkańcami. Co warto wiedzieć, aby rozumieć plany zagospodarowania przestrzennego i decydować o swoim otoczeniu? Akcja Masz Głos Fundacji Batorego wyjaśni to podczas zaplanowanego na wtorek webinarium.
Robert Horbaczewski
24.05.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zawarcie przez cudzoziemca związku małżeńskiego z obywatelem polskim może stanowić, podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jednak brak wizy i nielegalny pobyt były przyczyną wydania decyzji nakazującej mu opuszczenie Polski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2021
Administracja publiczna Prawo unijne

Ministerstwo chce uzdrowić Centra Integracji Społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Podwyższenie wysokości świadczenia integracyjnego dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, uelastycznienie czasu pobytu, czy możliwość otrzymania od marszałka województwa dotacji na zakup wyposażenia infrastruktury - takie zmiany w funkcjonowaniu CIS chce wprowadzić Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Robert Horbaczewski
24.05.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Poszukiwacze "skarbów" będą mieli łatwiej

Prawo karne Administracja publiczna
Nielegalni poszukiwacze złotego pociągu i broni z pól bitewnych oraz śladów po żołnierzach wyklętych mają powody do zadowolenia. Rząd planuje właśnie złagodzenie kar za wydobywanie ukrytych dóbr kultury, które należą do Skarbu Państwa. Zniesiona ma być kara przewidująca za ten czyn - do dwóch lat więzienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Po nowelizacji ustawy o ochronie zabytków celnicy będą mieć dodatkowe narzędzia i podstawę do tego, aby kontrolować dodatkową grupę "pamiątek przywożonych z zagranicy". Polska jest krajem atrakcyjnym dla przemytników, gdyż nie reguluje rynku sztuki. Nie było do tej pory kar za wwóz nielegalnych artefaktów - mówi dr hab. Katarzyna Zalasińska,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2021
Prawo karne Prawo cywilne
Rada gminy nie ma kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, a zwłaszcza wskazywania, które z przystanków w mieście mają być określane jako przystanki początkowe lub końcowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. I wskazał, że w tym zakresie wyboru dokonuje przewoźnik,
Marek Sondej
22.05.2021
Samorząd terytorialny
Obowiązek przeprowadzania oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego i przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązek uwzględniania niechronionych użytkowników dróg we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego - takie m.in. zmiany chce jeszcze w tym roku zaproponować rząd.
Krzysztof Sobczak
21.05.2021
Administracja publiczna
W rozporządzeniu dotyczącym naboru do Żandarmerii Wojskowej minister obrony narodowej wprowadza rozwiązania, o których nie mówi ustawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca na to uwagę ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i przypomina, że służba w Żandarmerii Wojskowej jest służbą publiczną, a zasady naboru do niej musza być zgodne z ustawą.
Krzysztof Sobczak
21.05.2021
Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przewiduje, że Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.
Katarzyna Kubicka-Żach Robert Horbaczewski
21.05.2021
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Program InvestEU ma pobudzić inwestycje

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Małe i średnie firmy
Samorządy, małe i średnie firmy, spółki skarbu państwa, także instytucje rządowe będą mogły skorzystać ze wsparcia zwrotnego w ramach nowego unijnego instrumentu - Programu InvestEU. Program zastąpi Plan Junckera z lat 2015-2020. Według prognoz Komisji Europejskiej w całej UE uda się wesprzeć inwestycje o wartości ok. 400 mld euro.
Robert Horbaczewski
21.05.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Małe i średnie firmy
Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia chciałby, aby poziom 7 proc. PKB na ochronę zdrowia osiągnąć już w 2025 roku. Dziś wydajemy nieco ponad 5 proc. Dzięki zmianom w składce zdrowotnej do NFZ trafi 14 mld zł. To jednak nie pozwoli osiągnąć 6 proc. w 2023 roku, a obecna średnia dla krajów Unii Europejskiej to 8 proc. Zdaniem ekspertów konieczne będzie podwyższenie składki.
Jolanta Ojczyk
21.05.2021
Finansowanie zdrowia Polski Ład

Rząd zapowiada certyfikaty w zamówieniach, ale nie są one konieczne

Zamówienia publiczne Rynek i konsument Małe i średnie firmy Polski Ład
Jednym z założeń Polskiego Ładu jest wprowadzenie certyfikatów dla wykonawców zamówień publicznych. Dzięki temu ma się zmniejszyć biurokracja towarzysząca przetargom. Zdaniem ekspertów certyfikaty są jedynie nośnym hasłem propagandowym i niczego w praktyce nie ułatwią, a postępowania towarzyszące zamówieniom wcale nie są już tak sztywne i sformalizowane.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.05.2021
Zamówienia publiczne Rynek i konsument Małe i średnie firmy Polski Ład
Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie idzie już do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił jednak poprawkę Senatu dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia byłby ważny bezterminowo.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Administracja publiczna
Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu alimentacyjnego, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to stworzyć stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uchwalona w czwartek ustawa przewiduje też rozwiązania dotyczące świadczeń dla rodzin, które mają przyczynić się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.
Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Domowe finanse
Nie można potraktować zmian w podatkach jako podwyżki, ponieważ będą one miały ujemny wpływ dla sektora finansów publicznych. Kwota ubytku wyniesie 5-7 mld zł – powiedział w czwartek Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, odnosząc się do propozycji zawartych w programie "Polski Ład". I podał, że kwota ubytku wyniesie 5-7 mld zł.
Krzysztof Sobczak
20.05.2021
Finanse publiczne Domowe finanse Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski