Pakiet dla średnich miast jest jednym ze strategicznych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego celem jest odbudowa potencjału średnich miast oraz wzmocnienie ich roli jako ważnych centrów aktywności społeczno-gospodarczej. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak przebiegała jego realizacja.
Agnieszka Matłacz
27.07.2021
Administracja publiczna
Rządowy program „Moja woda” okazał się niewystraczający i mało elastyczny. Miasta i gminy wystartowały z własnymi programami, aby zatrzymać deszczówkę, bo im mniej wody w kanalizacji, tym mniejsze koszty jej utrzymania. Z niektórych gminnych programów, w przeciwieństwie do rządowego, mogą brać udział także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.
Robert Horbaczewski
27.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach centrów integracji społecznej, włącznie z okresem próbnym, oraz podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS - z obecnych 50 proc. do 100 proc. świadczenia integracyjnego - to niektóre z propozycji MRiPS, mających poprawić sytuację uczestników CIS. W planach są też ułatwienia w funkcjonowaniu centrów.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Na przykładzie trzech miast z województwa pomorskiego: Gdyni, Kartuz i Tczewa, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda miejska infrastruktura dla osób mających ograniczenia w poruszaniu się. Okazuje się, że mimo iż miasta analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, to każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się.
Agnieszka Matłacz
26.07.2021
Samorząd terytorialny

Rząd: nie tylko mieszkaniówka, ale i firmy przekształcą użytkowanie wieczyste. Są propozycje

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
Rząd chce uwłaszczyć użytkowników wieczystych komercyjnych działek. Ma to być po mieszkaniówce, kolejny etap reformy własnościowej. Skorzystają na tym przede wszystkim firmy z dużych miast, gdzie takich gruntów jest najwięcej. Samorządy nie są zachwycone tym pomysłem - zapowiadają, że będą starały się wybić go z głów polityków. Natomiast firmy czekają na nowe przepisy.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
Fakt, że organ gromadzi informacje o pracownikach chorych na koronawirusa i przekazuje ją urzędom centralnym, nie oznacza, że są to dane ogólnie dostępne. Osoba prywatna nie może zatem żądać ich udostępnienia z powołaniem się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Marek Sondej
26.07.2021
RODO
Rząd chce wprowadzić zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ma to wpłynąć na poprawę jego funkcjonowania, a także koordynowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego zadań realizowanych przez Sanepid, zwłaszcza wdrożenia cyfrowych narzędzi służących realizacji tych zadań.
Katarzyna Redmerska
24.07.2021
Administracja publiczna Zarządzanie

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko
Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Koła Gospodyń Wiejskich mogą od piątku składać wnioski o dofinansowanie wydarzeń promujących...
Robert Horbaczewski
23.07.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia
Gminy i organizacje społeczne będą powoływały do życia nowego typu agencje pośrednictwa. Wynajmą one lokale od właścicieli, a następnie podnajmą je swoim klientom. Od piątku wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Samorządy podchodzą do propozycji z dużą rezerwą, a eksperci mówią wprost: sukcesu raczej nie będzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Sejm uchwalił 23 lipca br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Eksperci zwracają uwagę na bardzo krótkie terminy odwołania od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu oraz o lokalizacji, jak również na zastąpienie zgód - niewiążącymi opiniami. Wątpliwości budzi również fakt, że postępowania nie będą zawieszane w razie śmierci pełnomocnika lub strony, co będzie skutkować wydaniem wadliwych orzeczeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo

Projekt: Osoba głucha nagra petycję i wniosek w formie video

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wiele osób głuchych nie zna języka polskiego i ma z nim problemy. Uniemożliwia im to przygotowanie petycji i uzyskiwanie informacji publicznej. Posłowie chcą znowelizować przepisy obu ustaw - tak aby dopuszczały złożenie wniosku przez osobę głuchą w formie wideo, zawierającego osobisty przekaz sporządzony w języku migowym lub systemie językowo-migowym.
Robert Horbaczewski
23.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na poziomie operacyjnym zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Polski rząd czeka teraz na zakończenie działań ze strony KE i liczy, że polskie KPO zostanie zaakceptowane jeszcze w lipcu.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Europejski Komitet Regionów uważa, że pieniądze na pro-środowiskowe projekty realizowane przez władze lokalne i regionalne Państw Członkowskich, powinny trafiać bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem szczebla władz centralnych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
22.07.2021
Środowisko Prawo unijne

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie korespondencji przez awizo było skuteczne. Apelacja Straży Miejskiej wniesiona od wyroku sądu była więc zasadna - orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach.
Aleksandra Partyk
22.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kuratoryjni urzędnicy będą mieli decydujący wpływ na wybór dyrektora szkoły - będą mieli aż pięć głosów w komisji konkursowej. Nowela prawa oświatowego, której projekt już przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wprowadzi również zmiany w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły.
Monika Sewastianowicz
22.07.2021
Zarządzanie oświatą
Rząd chce zmodyfikować kontrowersyjny przepis ustawy o lasach, dający Lasom Państwowym prawo pierwokupu małych gruntów leśnych. Proponuje wyłączyć z prawa pierwokupu działki leśne do 1 hektara, położone w granicach miast. A także nieruchomości, co do których z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mają przeznaczenie budowlane.
Robert Horbaczewski
22.07.2021
Środowisko Administracja publiczna
Od 22 lipca obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą minister edukacji i nauki będzie miał prawo ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie. Budzi spore kontrowersje, bo minister zyskuje w tej materii pełną swobodę.
Monika Sewastianowicz
21.07.2021
Finanse publiczne Zarządzanie oświatą
W wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma informacji o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich kandydatom do komisji wyborczych. Organizatorzy wyborów, aby sprawdzić, czy kandydat jest zaszczepionym przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńcem, mogą żądać okazania kodu QR lub zaświadczenia wydrukowanego z Internetowego Konta Pacjenta - wyjaśnia minister zdrowia.
Robert Horbaczewski
21.07.2021
Wybory Koronawirus szczepienia
W ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w ciągu niemal sześciu lat wybudowano, przebudowano lub wyremontowano 72 obiekty sportowe kosztem ok. 816 mln zł. To znacznie poszerzyło bazę dla zawodników uprawiających sporty wyczynowe. NIK zaznacza jednak, że pełna ocena realizacji programu nie jest możliwa,
Agnieszka Matłacz
21.07.2021
Administracja publiczna

Kodeks rolny potrzebny, ale wątpliwe czy powstanie

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Polski Ład dla wsi to na razie zbiór nośnych slajdów. Wśród zapowiadanych rozwiązań legislacyjnych jest m.in. Kodeks rolny oraz ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ta ostatnia ma zawierać rozwiązania w kilkudziesięciu obszarach, np. podatkowym, gospodarczym, społecznym, klęskowym czy związanym z dziedziczeniem. Prawnicy wątpią czy Kodeks w ogóle powstanie.
Robert Horbaczewski
21.07.2021
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Samorządy mogą zgłaszać się po dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, wnioski rozpatrzy Kancelaria Premiera. Nie będzie musiała na to poświęcać długich godzin, bo regulacje stworzono z myślą o miłośnikach krótkich form – uzasadnienie ma mieć do 500 znaków, a rozstrzygnięcie trudno będzie zaskarżyć, bo wyłączono KPA. Nie są też znane kryteria, które zdecydują o przyznaniu pieniędzy.
Monika Sewastianowicz
21.07.2021
Przychody pracowników urzędu z tytułu dodatków spisowych należy zaliczyć do przychodów wskazanych w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Dodatki nie są zatem przychodem ze stosunku pracy. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
PIT Administracja publiczna
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie sprawdziła, jak wygląda nadzór Mrągowa nad spółką Miasteczko Westernowe „Mrongoville” i sama działalność spółki. Pokontrolne wnioski są miażdżące, wedlług gmina miejska Mrągowo nie dbała o to, by faktyczna działalność Spółki odpowiadała zasadom prowadzenia gospodarki komunalnej.
Agnieszka Matłacz
20.07.2021
Samorząd terytorialny
Szpitale zwracają uwagę, że w czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Polskie przepisy nakazują je spalać. Tymczasem zdaniem ekspertów o wiele tańsza i efektywniejszą metodą jest ich sterylizacja w wysokiej temperaturze. Ministerstwo klimatu nie wyklucza jej dopuszczenia, ale chce by jej skuteczność potwierdził Główny Inspektor Sanitarny.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
20.07.2021
Środowisko Zarządzanie

Prof. Piotrowski: Wykonanie orzeczeń TSUE zależy od konsekwencji organów Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów i postanowienie nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej zależeć będzie od tego, czy TSUE i Komisja Europejska twardo zareagują w tej sprawie - mówi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
20.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Powiaty chcą powrotu samorządowych fotoradarów

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Związek Powiatów Polskich chce wystąpić z inicjatywą, aby straże miejskie mogły znowu korzystać ze stacjonarnych fotoradarów. Pomysł przewiduje, że lokalizacja urządzenia wskazana byłaby w uchwale rady gminy. Tymczasem sieć fotoradarów i kamer rozbudowuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Sto nowych urządzeń ma pojawić się też na drogach wojewódzkich i ekspresowych.
Robert Horbaczewski
20.07.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na podstawie lex deweloper buduje się mało. Przez ostanie trzy lata rady miast wydały zaledwie 170 uchwał lokalizacyjnych. Deweloperzy twierdzą, że są to przepisy z ogromnym potencjałem, którym zaszkodził czarny PR. Samorządy nie kryją wobec nich swojej niechęci. Z kolei prawnicy uważają, że do fiaska tych rozwiązań przyczyniły się nie tylko miasta, ale i inwestorzy.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Gmina może dofinansować realizatora programu zdrowotnego np. szczepień na grypę. Przekazanie mu dotacji uzależnione jest jednak od uprzedniego wyodrębnienia w uchwale budżetowej takiego wydatku. Dopiero po przeprowadzeniu tej procedury można zawrzeć umowę z takim podmiotem – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
19.07.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Takie rozstrzygnięcie klasyfikuje się jako postanowienie kończące postępowanie, a więc podlega ono zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Dorian Lesner
19.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski