– To jest najlepszy moment, by Tatrzański Park Narodowy jako inwestor wycofał się z tej inwestycji. Mając na uwadze statutowy cel TPN, jakim jest ochrona tatrzańskiej przyrody, park powinien zrezygnować. Parki narodowe stanowią tylko 1 proc. powierzchni Polski, ich ochrona musi być priorytetem, bo są ogólnonarodowym dobrem – te tereny nie mogą być przeznaczane na tereny inwestycyjne – apeluje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody w maju wydała negatywną opinię w sprawie tej inwestycji. Funkcjonowanie stacji narciarskiej na Nosalu, na terenie TPN, ma wiązać się z organizacją dwudziestu imprez w ciągu pięciu miesięcy (listopad – marzec), w tym również imprez masowych takich jak Puchar Świata. Realizacja inwestycji stanowiłaby poważne zagrożenia dla tutejszej przyrody:

  • Pod topór miałoby pójść 1,21 ha lasu. Doszłoby więc do nieodwracalnego zniszczenia siedliska 91K0 Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagenion).
  • Realizacja tej inwestycji doprowadziłaby do niemożliwego do skompensowania, znaczącego negatywnego oddziaływania na populację niedźwiedzia brunatnego w okresie jego największej wrażliwości.
  • Poważnie zagrożone inwestycją narciarską są miejsca gniazdowania sokoła wędrownego i orła przedniego, terytorium lęgowe dzięcioła białogrzbietego oraz miejsca żerowania dzięcioła trójpalczastego i włochatki.

Przedsięwzięciu sprzyjał Burmistrz Zakopanego, który decyzji środowiskowej w październiku 2023 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. 18 stycznia 2024 r. SKO ten rygor uchyliło. Dziś mamy kolejny krok w tej sprawie. Postanowienie SKO oznacza, że procedura wydawania decyzji środowiskowej właściwie zaczyna się od początku.

Zobacz też szkolenie online w LEX: Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej krok po kroku >

– To sukces Tatr i wielkie zwycięstwo unikalnej przyrody jedynego w Polsce, wysokogórskiego parku narodowego. Choć czekamy jeszcze na opublikowanie uzasadnienia, cieszy nas orzeczenie SKO w tej sprawie – komentuje Radosław Ślusarczyk.

Czytaj też w LEX: Kwalifikacja przedsięwzięcia przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej >