Dopuszczenie do termicznego przekształcania w spalarniach w pierwszej kolejności odpadów z terenów objętych kwarantanną, wyłączenie przepisów zakazujących składowania tzw. „frakcji kalorycznej” czy wyłączenie przepisów dotyczących selektywnej zbiórki z niewliczaniem do poziomów recyklingu mogłyby pomóc udrożnić system - pisze dr Artur K. Modrzejewski, radca prawny.
Artur Modrzejewski
31.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko Koronawirus a prawo

Senat: Tarcza antykryzysowa ze zwolnieniem z podatków, ale bez zmian w prawie wyborczym

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Senat wprowadził w nocy z poniedziałku na wtorek 104 poprawki do pakietu ustaw mających wspierać walkę z epidemią koronawirusa. Usunął przyjętą w Sejmie zmianę Kodeksu wyborczego, umożliwiającą głosowanie korespondencyjne, ale wprowadził m.in. zmianę zawieszającą pobór podatków od przedsiębiorców na czas trwania epidemii. Usunął też zmiany dotyczące Rady Dialogu Społecznego.
Krzysztof Sobczak
31.03.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

W specustawie brakuje koła ratunkowego dla wykonawców

Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Nowelizacja specustawy mającej przeciwdziałać epidemii koronawirusa nie pozwala na szybkie przedłużenie umów o zamówienia publiczne. Pozwala uniknąć kar, ale na warunkach ustalonych przez zamawiającego. Nie tego oczekiwali wykonawcy. Do tego niektóre instytucje będą mogły realizować zamówienia bez przetargów.
Jolanta Ojczyk
31.03.2020
Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Cudzoziemiec ubiegał się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wojewoda dokonał wstępnej oceny formalnej wniosku po sześciu miesiącach od jego wpłynięcia. Kolejne dwadzieścia miesięcy zajęło mu wezwanie do uzupełnienia braków. WSA we Wrocławiu przyznał cudzoziemcowi 2500 zł. Pieniądze te mają mu zrekompensować negatywne przeżycia psychiczne i krzywdy moralne związane z przewlekłością postępowania.
Dorian Lesner
31.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Singiel lub para w dużym mieszkaniu wytwarza mniej śmieci niż rodzina z dziećmi i babcią w małym. Jeśli gmina tak uzna, muszą jednak płacić tyle samo. Ogromny wzrost opłat za odpady zmusił samorządy do poszukiwania sposobów, dzięki którym koszty będą pokryte. Nie ma jednak metody idealnej, bo albo są niesprawiedliwe, albo zależą od ludzkiej uczciwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Tarcza antykryzysowa sporo zmienia w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Obowiązek niezwłocznego informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonanie umowy o zamówienie publiczne, wyłączenie odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To przykładowe rozwiązania tarczy antykryzysowej dotyczące zamówień publicznych. Wszystkie omawia Piotr Źlik,
Piotr Źlik
31.03.2020
Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Rząd zapowiada kolejne ograniczenia w związku z epidemią

Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji w walce z koronawirusem - zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dodał, że premier Mateusz Morawiecki ogłosi je we wtorek, ale nie podał szczegółów. Wcześniej o projektowanych ograniczeniach mówiła też minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Krzysztof Sobczak
30.03.2020
Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Samorządowcy ze Związku Miast Polskich alarmują, że dopuszczenie do głosowania korespondencyjnego osób po 60. roku życia, w połącze­niu z panującą epidemią, może spowodować bardzo dużą liczbę wnios­ków do obsłużenia. Twierdzą, że obsługa takich zgłoszeń zawsze była wyzwaniem. Dodatkowo poczta zmieniła zasady wobec osób w kwarantannie.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Umocnienie pozycji społeczno-zawodowej nauczyciela jest nieodzowne w działaniach na rzecz podniesienia jakości edukacji. To my jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszą i następujących po nas pokoleń. Zastanówmy się, czy stać nas na koszty dalszych zaniechań - pisze prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak w apelu skierowanym do najwyższych władz RP.
Monika Sewastianowicz
30.03.2020
Zarządzanie oświatą
Zarząd Związku Miast Polskich Zarząd zwraca uwagę, że pakiet antykryzysowy nie zawiera rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorstw komunalnych i samorządowych osób prawnych. Dotyczy to też instytucji kultury i samodzielnych publicznych ZOZ oraz innych jednostek organizacyjnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2020
Samorząd terytorialny Spółki Koronawirus a prawo
Dyrektor przychodni zorganizował konkurs na stanowisko swojego zastępcy. Okazało się, że nie wszyscy kandydaci wiedzieli o terminie posiedzenia komisji. WSA w Gliwicach podkreślił, że organ powinien dysponować pisemnym dowodem doręczenia powiadomienia w tej sprawie. Braku tego nie eliminuje późniejsze oświadczenie pracownika przychodni, że zainteresowani zostali powiadomieni ustnie.
Dorian Lesner
30.03.2020
Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie
Brak odręcznego podpisu pod decyzją sprawia, że należy ją uznać za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Taka wada nie może być usunięta poprzez uzupełnienie podpisu po doręczeniu decyzji stronie, ponieważ nie przewidują tego przepisy dotyczące prostowania i uzupełniania decyzji. Tak orzekł WSA w Gdańsku.
Dorian Lesner
30.03.2020
Administracja publiczna
Prędzej czy później kary dotkną większą liczbę jednostek samorządowych, ponieważ cały czas istnieje spory problem z nadaniem odpowiedniej rangi bezpieczeństwu prywatności osób – uważa Piotr Sojka, inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Gliwice. Jego zdaniem IOD w urzędzie powinien być stale na miejscu.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2020
Samorząd terytorialny RODO
Według PiS wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego ma umożliwić przeprowadzenie wyborów w legalnym terminie, według opozycji to próba manipulowania wynikiem wyborów w nadzwyczajnej sytuacji i igranie ze zdrowiem i życiem ludzi. Wprowadzona nagle zmiana do kodeksu wyborczego na pewno skomplikuje i wydłuży prace parlamentarne nad pakietem.
Krzysztof Sobczak
29.03.2020
Wybory
Zakaz przemieszczania się po kraju, rozporządzanie o kwarantannie i ograniczenie praktyk religijnych są wydane niezgodnie z uchwaloną 3 tygodnie temu specustawą "koronawirusową", tym samym są niezgodne z konstytucją - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.
Krzysztof Sobczak
29.03.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo

NFZ: Placówki walczące z koronawirusem mogą liczyć na finansowanie

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Po uchwaleniu przez sejm w nocy z piątku na sobotę tzw. pakietu antykryzysowego, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował w sobotę, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotował zestaw konkretnych instrumentów finansowych, które mają zagwarantować placówkom medycznym stabilność w okresie epidemii COVID-19.
Krzysztof Sobczak
29.03.2020
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Sejm odrzucił w nocy z piątku na sobotę wszystkie 94 poprawki Senatu do budżetu na 2020 r., w tym wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na onkologię o 1,9 mld zł, czy dodatkowych 4,6 mld zł na pensje dla nauczycieli. Za odrzuceniem poprawek Senatu opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 207, a 12 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
28.03.2020
Finanse publiczne

Sejm za wydłużeniem niektórych terminów w administracji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Uchwalony w sobotę rano tzw. pakiet antykryzysowy przewiduje wydłużenie niektórych terminów w administracji. Zmienią się terminy wnoszenia opłat dotyczących użytkowania wieczystego i jego przekształcenia, rejestracji pojazdów czy podatków od nieruchomości. Ustawa stwarza też możliwość umarzania przez samorządy czynszów i lokalnych podatków.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Posłowie za zmianami w gospodarce odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko
Lista spalarni do 31 grudnia, unieszkodliwianie odpadów medycznych i innych instalacjach do tego nieuprawnionych, zmiany w zakresie odpadów komunalnych i uprawnienia wojewody do ingerencji w zasady selektywnej zbiórki - to niektóre rozwiązania uchwalone przez Sejm dotyczące gospodarki śmieciowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Sesje rad gmin, powiatów i sejmików województw będą mogły odbywać się zdalnie - zdecydował Sejm w uchwalonej w sobotę rano nowelizacji w ramach tzw. pakietu antykryzysowego. Zdalny tryb obradowania będzie mógł być prowadzony z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie. Możliwe będzie też głosowanie korespondenyjne w wyborach.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.03.2020
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może nałożyć na członków zespołu interdyscyplinarnego bezwzględnego obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach tego gremium. WSA w Gdańsku uznał, że taka regulacja nie mieści się w granicach ustawowego upoważnienia do określenia warunków funkcjonowania zespołu.
Dorian Lesner
28.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sprawy załatwiajmy przez internet, dopóki nie ma przeciążeń

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Urzędy namawiają do załatwiania spraw przez internet, bo to jedyne wyjście w czasie epidemii. Resort cyfryzacji zapewnia, że systemy działają sprawnie. Jednak nie ma gwarancji, że przy bardzo dużym obciążeniu nie wystąpią przejściowe problemy z ich stabilnością. W urzędach są obawy przed brakiem sprzętu i kadr oraz przeciążeniem internetu pracą zdalną.
Katarzyna Kubicka-Żach Grażyna J. Leśniak
28.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Epidemia koronawirusa może być podstawą do zmiany umowy najmu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Nie ulega wątpliwości, że wybuch epidemii koronowirusa COV-19 o skali uzasadniającej wprowadzenie stanu epidemicznego czy epidemii bez terminu należy uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej - pisze adwokat dr Kamil Szmid. Jednak zastrzega, że unieważnienie na tej podstawie np. umowy najmu, albo obniżenie czynszu nie zawsze jest możliwe.
Kamil Szmid
27.03.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Sesje organów uchwałodawczych samorządów powinny odbywać się zdalnie, o ile tylko pozwalają na to względy techniczne. Należy z całą pewnością stwierdzić, że przepisy Konstytucji oraz ustaw samorządowych nie stoją na przeszkodzie, by sesje i posiedzenia komisji odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość – piszą Tomasz Darowski i Bartłomiej Ślemp
Tomasz Darowski Bartłomiej Ślemp
27.03.2020
Samorząd terytorialny
Rządowy projekt nowelizacji specustawy o COVID-19 zawiera szereg unormowań mających poprawić sytuację różnych grup społecznych. Nie reguluje jednak narastającego w czasie pandemii problemu przemocy domowej. Projektowane zmiany wręcz pogarszają sytuację jej ofiar - pisze Filip Rak z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy.
Filip Rak
27.03.2020
Prawo karne Prawo cywilne
Najbliższe 30 dni będą kluczowy w walce z wirusem, a wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoliłoby ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej i tym samym zapobiec przedłużaniu epidemii – stwierdza Naczelna Rada Lekarska w apelu do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
Krzysztof Sobczak
27.03.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zarząd Związku Województw RP apeluje o negocjacje z Komisją Europejską dotyczące przyznania instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi większych uprawnień w samodzielnym dokonywaniu zmian. Chodzi o zwiększanie do 10 procent alokacji każdej osi priorytetowej programu, a w przypadku osi realizującej ochrona zdrowia, do 30 procent.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.03.2020
Samorząd terytorialny
Zmiany w specustawie koronawirusowej przewidują spalanie odpadów powstających w związku z epidemią w instalacjach, które nie mają zezwoleń - jeśli nie podołają specjalne spalarnie. Ma to dotyczyć nie tylko odpadów medycznych, ale i domowych. Może to powodować spore problemy, bo polecenie wojewody w tej sprawie podlega natychmiastowemu wykonaniu, a spalarnia nie zawsze będzie w stanie przyjąć odpady.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Uchwalone w czwartek przez Sejm zmiany w regulaminie izby umożliwią obrady i głosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiana pozwoli na przeprowadzenie obrad zdalnych już w piątek, kiedy to Sejm ma zająć się przygotowaną przez rząd "tarczą antykryzysową".
Krzysztof Sobczak
26.03.2020
Administracja publiczna
Przygotowania do przeprowadzenia wyborów trwają, biegną terminy kalendarza wyborczego. Prawie trzysta osób powołano w skład okręgowych komisji wyborczych. Kolejni prawnicy podkreślają, że obecna sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie wolnych i demokratycznych wyborów. Nie ma na przykład możliwości, by osoby w kwarantannie głosowały korespondencyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.03.2020
Wybory