Do kiedy powinna być przekazywana dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły...
Bożena Barczewska
21.07.2009
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać porozumienia z organami administracji rządowej i w...
Bartosz Starczewski
21.07.2009
Samorząd terytorialny
Artykuł analizuje możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umw wświetle...
Prawo.pl
20.07.2009
Samorząd terytorialny
W czasie kryzysu na rynku finansowym gminy mogą mieć trudności z pozyskaniem kapitału zewnętrznego,...
Paweł Galiński
20.07.2009
Samorząd terytorialny
Konstrukcja ulgi inwestycyjnej jest uregulowana w art. 13 i 13d ustawy o podatku rolnym . Z...
Bogumił Pahl
17.07.2009
Samorząd terytorialny
W wyniku nowelizacji ustawy o spłdzielniach socjalnych jednostki samorządu terytorialnego mogą...
Bartosz Starczewski
17.07.2009
Samorząd terytorialny
Kiedy pracownik może być zwolniony ze służby przygotowawczej?
Michał Culepa
16.07.2009
Samorząd terytorialny
W ostatnim okresie ustawodawca wprowadził rewolucyjne zmiany w zakresie organw kompetentnych do...
Krzysztof Gruszecki
16.07.2009
Samorząd terytorialny
Organy administracji publicznej rozstrzygające sprawę, w ktrej zapadło orzeczenie sądu...
Bartosz Starczewski
15.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy można wydać pozwolenie na wykonanie robt budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej...
Michał Behnke
15.07.2009
Samorząd terytorialny

Nazwa niepublicznej szkoły

Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący szkołę niepubliczną może przyjąć nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spłka z...
Bożena Barczewska
14.07.2009
Samorząd terytorialny

Ranking samorządów

Samorząd terytorialny
Jak co roku, dziennik Rzeczpospolita ogłosił Ranking samorządw. Wolters Kluwer Polska jest...
Bartosz Starczewski
14.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy regulamin wynagradzania pracownikw jednostki samorządowej powinien regulować warunki...
Magdalena Kuba
13.07.2009
Samorząd terytorialny
Od 1 sierpnia 2009 r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (obligatoryjnym) należeć...
Krzysztof Posański
13.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy na podstawie art. 178 Prawa Ochrony Środowiska organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji,...
Alicja Brzezińska
10.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy rada miasta powinna zmienić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmuw...
Anna Bufnal
09.07.2009
Samorząd terytorialny

Gminne rady seniorów

Samorząd terytorialny
W Sejmie złożony jest projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym umożliwiający tworzenie gminnych...
Bartosz Starczewski
09.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy zapisy odnośnie złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, oraz złożenia...
Michał Culepa
08.07.2009
Samorząd terytorialny
Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego (jst) jest rozumiana przede wszystkim...
Paweł Galiński
07.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy są akty prawne, ktre regulują zasady tworzenia zarządzeń wewnętrznych tj. regulaminu...
Kamil Szymański
07.07.2009
Samorząd terytorialny
Kto jest właściwym organem i jakie powinien podjąć kroki jeżeli istnieje domniemanie nielegalnej...
Alicja Brzezińska
06.07.2009
Samorząd terytorialny

Dobre zmiany dla inwestorów

Samorząd terytorialny
Obowiązująca do niedawnaustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w sposb niezwykle jasny i...
Anna Śniecikowska
06.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy będzie stanowiło naruszenie prawa przyznanie pracownikowi nagrody na wniosek członka zarządu...
Michał Culepa
03.07.2009
Samorząd terytorialny
W jaki sposb wyliczyć diety i ryczałty za noclegi, jeżeli pracownik odbywając podrż do państwa...
Paweł Ziółkowski
02.07.2009
Samorząd terytorialny

Zmiana kompetencji od 1 sierpnia

Samorząd terytorialny
Ustawa zmieniająca organizację i podział zadań w administracji publicznej w wojewdztwie będzie...
Bartosz Starczewski
02.07.2009
Samorząd terytorialny
Kto jest obowiązany egzekwować zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez gminę wyznaczoną przez...
Ewa Florkiewicz
30.06.2009
Samorząd terytorialny

Sprzątanie po wyborach

Samorząd terytorialny
Jeszcze tylko tydzień pozostał na uprzątnięcie plakatw i urządzeń ogłoszeniowych przez komitety...
Bartosz Starczewski
30.06.2009
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy regulują kwestię nagrd dla kierownikw jednostek organizacyjnych wg nowych przepisw...
Michał Culepa
29.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym potrzebna...
Michał Behnke
26.06.2009
Samorząd terytorialny
W dzienniku ustaw opublikowana została ustawa nowelizująca ustawę o strażach gminnych. Zmiany wejdą...
Bartosz Starczewski
26.06.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski