Informacja i wezwanie do dodatkowych zgłoszeń kandydatw do komisji
07.05.2010
Samorząd terytorialny
Oświadczenie osoby powołanej w skład obwodowej komisji wyborczej w drodze uzupełnienia składu...
07.05.2010
Samorząd terytorialny
Realizacja inwestycji drogowej oraz inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wyłącza...
Wojciech Kowalski
07.05.2010
Samorząd terytorialny
Przykład usprawiedliwienia nieobecności w pracy członka komisji z powodu pracy przy wyborach
07.05.2010
Samorząd terytorialny
Oświadczenie pracownika urzędu gminy albo gminnej jednostki organizacyjnej
07.05.2010
Samorząd terytorialny
Przykład zawiadomienia o I posiedzeniu obwodowej komisji wyborczej
Prawo.pl
07.05.2010
Samorząd terytorialny
Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy
Prawo.pl
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Ustalenie ryczałtowej stawki wynagrodzenia pracownika związanego z udostępnieniem informacji...
Bartosz Starczewski
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie...
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Wojewdzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Lu...
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Jednymi z najtrudniejszych zadań dla gminnych pracowników samorządowych, związanych z wyborami,...
Ireneusz Krześnicki
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Czy wytwrca odpadw niebezpiecznych (NZOZ) posiadający filie placwek (np. w dwch wojewdztwach)...
Alicja Brzezińska
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Ustalenie ryczałtowej stawki wynagrodzenia pracownika związanego z udostępnieniem informacji...
Bartosz Starczewski
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Formularz zgłoszeniowy kandydata do obwodowej komisji wyborczej
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Czy wartość dostawy wyposażenia dla szkoły należy zsumować z wartością roboty budowlanej (budową...
Andrzej Łukaszewicz
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Formularz wykazu zgłaszanych kandydatw
06.05.2010
Samorząd terytorialny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (nr druku 2924) (z uzasadnieniem)
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Czy dopuszczalne jest podwyższenie w 2010 r. wynagrodzenia pracownikom urzędu gminy
Michał Culepa
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Druga część artykułu opisującego zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustaw w zakresie...
Radosław Skwarło
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy o wyborze Prezydenta RP. Gminy muszą uwzględnić tę...
Bartosz Starczewski
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Kto wydaje zezwolenie na założenie publicznej szkoły policealnej, medycznej o znaczeniu regionalnym...
Krzysztof Gawroński
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 5 maja 2010 r.
05.05.2010
Gazeta Prawna, 5 maja 2010 r.
05.05.2010
Gazeta Prawna, 5 maja 2010 r.
05.05.2010
Transport drogowy takswką będzie mgł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do...
Wojciech Kowalski
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentw wprowadziła kilka praktycznych zmian...
Radosław Skwarło
04.05.2010
Samorząd terytorialny

Regulamin wynagradzania w muzeum

Samorząd terytorialny
Czy pracodawca ma obowiązek dostosować postanowienia obowiązującego w muzeum regulaminu...
Michał Culepa
04.05.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r.
04.05.2010
Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r.
04.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski