Jak wygląda procedura powrotu nauczyciela na stanowisko dyrektora?
Bożena Barczewska
24.05.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 24 maja 2010 r.
24.05.2010
Pozwolenia zintegrowane zasadniczo są wydane na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art....
Krzysztof Gruszecki
24.05.2010
Samorząd terytorialny
Uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytkw za granicę stanowi jedną z kilku istotnych...
Wojciech Kowalski
24.05.2010
Samorząd terytorialny
Słowo wstępne prof. Michała Kuleszy, redaktora naczelnego miesięcznika Samorząd Terytorialny,...
22.05.2010
Samorząd terytorialny
Czy można wydać postanowienie w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
Ewa Florkiewicz
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Konstytucyjna norma przyjaznego rozdziału kościoła od państwa jest zasadą elastyczną, jednak jej...
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Polska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Zwrcono się z prośbą o pomoc w zaradzeniu...
Rafał Bułach
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do...
Anna Stańczuk
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Konstytucyjna norma przyjaznego rozdziału kościoła od państwa jest zasadą elastyczną, jednak jej...
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do...
Anna Stańczuk
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok TK z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07
21.05.2010
Samorząd terytorialny

Wysokość nagrody jubileuszowej

Samorząd terytorialny
Jakiej wysokości nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownikowi?
Michał Culepa
21.05.2010
Samorząd terytorialny
Gmina - urząd miasta udzielił zamwienia publicznego na usługę sprzątania w trybie przetargu...
Grzegorz Machulak
20.05.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawa, 20 maja 2010 r.
20.05.2010
Gazeta Prawna, 20 maja 2010 r.
20.05.2010
Gazeta Prawna, 20 maja 2010 r.
20.05.2010

Zmiany w ustawie antynikotynowej

Samorząd terytorialny
Za pł roku wejdą w życie zmiany w ustawie antynikotynowej, ktre wprowadzają m. in. nowy katalog...
Bartosz Starczewski
20.05.2010
Samorząd terytorialny

Środki przymusu wobec gminy

Samorząd terytorialny
Jak postąpić w przypadku niewykonywania przez gminę obowiązku nakazanego prawem?
Adam Kuźnicki
20.05.2010
Samorząd terytorialny
Od 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie...
Wojciech Federczyk
20.05.2010
Samorząd terytorialny
Jak ewidencjonować dochody budżetu państwa w księgach jednostki samorządu terytorialnego w...
Dorota Skrzypska
19.05.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa o finansach publicznych, ktra w zasadniczej części weszła w życie od 1 stycznia 2010 r....
Radosław Skwarło
19.05.2010
Samorząd terytorialny
Obowiązkiem ktrej gminy jest zapewnienie dzieciom, ktrych droga do szkoły jest dłuższa niż...
Agata Piszko
19.05.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 19 maja 2010 r.
19.05.2010
Gazeta Prawna, 19 maja 2010 r.
19.05.2010
Obawa przed ewentualnymi sankcjami finansowymi nałożonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Wsplnot...
Wojciech Kowalski
19.05.2010
Samorząd terytorialny
Regulacje dotyczące zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz stawek na bieżące funkcjonowanie...
Wojciech Kowalski
18.05.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086...
Anna Śniecikowska
18.05.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 maja 2010 r.
18.05.2010
Regulacje dotyczące zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz stawek na bieżące funkcjonowanie...
Wojciech Kowalski
18.05.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski