Jeżeli wszyscy wykonawcy zaoferowali ceny zbliżone (rżnica między kolejnymi ofertami wynosi od...
Anna Stańczuk
27.01.2011
Samorząd terytorialny
Społeczna inicjatywa ustawodawcza (jedyna jak dotąd skuteczna) przywrcenia dnia wolnego od pracy w...
Ireneusz Krześnicki
27.01.2011
Samorząd terytorialny
Pojęcie utrzymanie porządku w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...
27.01.2011
Samorząd terytorialny

Grypa w szkołach

Samorząd terytorialny
W związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę, tak sezonową jak i nową A/H1N1, Ministerstwo...
Patryk Ciurak
27.01.2011
Samorząd terytorialny
Pojęcie utrzymanie porządku w rozumieniuustawy o utrzymaniu czystości i porządkuogranicza się do...
Anna Dudrewicz
27.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 27 stycznia 2011 r.
27.01.2011
Gazeta Prawna, 27 stycznia 2011 r.
27.01.2011
Gazeta Prawna, 27 stycznia 2011 r.
27.01.2011
Obowiązkiem gminy jest ustalenie, jaka część kwoty z wyegzekwowanych alimentw przypadała na...
Anna Dudrewicz
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 26 stycznia 2011 r.
26.01.2011
Ministerstwo Finansw przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wspłdziałania...
Wojciech Kowalski
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, do ktrej prawo pracownik...
Kamil Szymański
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Prawem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamwienia w sposb, ktry w jak najpełniejszym zakresie...
Anna Stańczuk
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Jak powinien postąpić organ administracji publicznej, do ktrego spływają liczne informacje o...
Alicja Brzezińska
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Zgodnie z przepisem art. 57 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności minister właściwy do spraw...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 26 stycznia 2011 r.
26.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 26 stycznia 2011 r.
26.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 26 stycznia 2011 r.
26.01.2011

Patrzeć uważnie na stadiony

Samorząd terytorialny
Szczegłowe wymagania dotyczące rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie imprez masowych (zwłaszcza...
Patryk Ciurak
26.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 26 stycznia 2011 r.
26.01.2011
Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za...
Agata Piszko
25.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy można być jednocześnie dyrektorem konkurencyjnego (w pewnym zakresie) SP ZOZ-u i członkiem...
Izabela Klisowska
25.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...
25.01.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt rozporządzenia określającego szczegłowe...
Wojciech Kowalski
25.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 25 stycznia 2011 r.
25.01.2011
Gazeta Prawna, 25 stycznia 2011 r.
25.01.2011
Rzeczpospolita, 25 stycznia 2011 r.
25.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stanz dnia 25 stycznia 2011 r.
25.01.2011
Uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...
Anna Dudrewicz
25.01.2011
Samorząd terytorialny

Terminy sprawozdań według RIO

Samorząd terytorialny
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała na swoich stronach internetowych zestawienie...
Patryk Ciurak
25.01.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski